Home

Bolagsverket digital årsredovisning

Skippa pappret i år | Deklarera Digitalt | edeklarera

Upprätta Årsredovisning Online själv, testa helt gratis. Manuell inmatning eller SIE-fil. Oberoende av bokföringsprogram. Årsredovisningsmall online enligt K2-regelverket Du behöver en programvara som stöder digital inlämning för att kunna lämna in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket. När årsstämman har fastställt resultat- och balansräkningen kan du skicka in årsredovisningen digitalt Digital inlämning av årsredovisning I juli 2016 fick Bolagsverket i uppdrag av regeringen att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar. Den 26 mars 2018 öppnade vi e-tjänsten för de aktiebolag som följer regelverket K2

Pedagogisk och enkel steg-för-steg-anvisninin

Lämna in årsredovisningen digitalt istället för på papper. Lämna in årsredovisningen digitalt i tre enkla steg: Ladda upp. Bjud in; Skicka in. Adress. Skicka en årsredovisning på papper till: Bolagsverket Årsredovisningar 851 98 Sundsvall. Räkna med att postgången tar några dagar. Årsredovisningen ska vara hos oss i ti Digital ingivning till Bolagsverket ökar. 20/6 Digital signering: Det här behöver du känna till. 30/5 XBRL International Newsletter 30 May 2019. 15/4 Allt fler lämnar in årsredovisning digitalt - Konsulten. 8/4 Inlämning av digital redovisning ökar - Tidningen Balans. 21/3 Då vill Bolagsverket att digital årsredovisning för K2. Årsredovisning Jag har sänt in en årsredovisning digitalt. Det är beslutat om en utdelning i bolaget. Kommer årsstämmoprotokollet att komma in digital också eller måste det skickas in separat per p..

Bolagsverket har på regeringens uppdrag tagit fram en tjänst för att lämna in årsredovisningen i digital form. Årsredovisning Online är kopplat till Bolagsverkets tjänst, och våra kunder kan lämna in årsredovisningen digitalt Efter att årsredovisningen är inlämnad kan du löpande se vilken status den har hos Bolagsverket. Detta visas i text under knapparna Lämna in och Granska digital fil.Varje gång du väljer Färdigställ och signering - Digital inlämning av årsredovisning uppdateras statusen. Du kan också välja knappen Uppdatera status.Din årsredovisning kan ha följande statusar hos Bolagsverket

Testa gratis · Deklaration ingår · Inga förkunskaper krävs · Enligt K

På sikt kommer alla att kunna lämna in sin årsredovisning digitalt, då Bolagsverket kommer att få ett nytt regeringsuppdrag att vidareutveckla tjänsten Nu har Bolagsverket precis meddelat att de under december kommer med en förbättrad lösning där årsredovisning och revisionsberättelse kan lämnas in separat vilket är smidigt. Bolagsverket har idag möjlighet att ta emot digitalt för K2 och K3-bolag och kommer under 2020 också att kunna ta emot K3-koncern Oavsett om årsredovisningen och revisionsberättelsen laddas upp för signering i Bolagsverkets tjänst för digital inlämning som en fil eller som två separata filer, ska en företrädare för bolaget logga in i tjänsten och signera fastställelseintyget Utseende på digitalt årsredovisning. Borttagen kommentar. Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, Bolagsverket utvecklar inte denna typ av programvara och kan därför inte svara på tekniska frågor kring hur de används eller hur slutprodukten kommer att se ut Det blir då två olika digitala original - ett för årsredovisningen och ett för revisionsberättelsen. Revisorn kan även välja att upprätta sin revisionsberättelse med ett eget program. Revisionsberättelsen laddas då upp till Bolagsverket separat från årsredovisningen, och i detta fall signerar revisorn endast årsredovisningen (den s.k. revisorspåteckningen )

Digital Årsredovisning - Sveriges Enklaste Tjäns

Alla blanketter och skatter uppdaterade för 202

Digitala Årsredovisningen är en webbtjänst som vi utvecklat för att göra det så enkelt det någonsin är möjligt att göra en årsredovisning för ett aktiebolag. Självklart kan du även lämna årsredovisningen digitalt till Bolagsverket. Digitala Årsredovisningen är det enkla, trygga och prisvärda sättet att göra sin årsredovisning Bolagsverket arbetar för att fler ska se fördelarna med att lämna in årsredovisningen digitalt. - Våra kunder gör sina ärenden digitalt i betydligt högre utsträckning än tidigare men postvägen dominerar fortfarande, säger Lena Munther. Vi vill att fler ska upptäcka hur enkelt och säkert det är att lämna in digitalt Bolagsverkets bedömning är att det ska vara möjligt från räkenskapsåret som inleds 1 januari 2021. Färre än beräknat. Sista januari hade cirka 7 000 valt att lämna in årsredovisningen digitalt, och enligt Bolagsverket är det färre än beräknat Att möjliggöra digital inlämning av årsredovisning är ett uppdrag Bolagsverket fått av regeringen. E-tjänsten ska baseras på en standard som kallas XBRL och till en början riktar sig mot mindre aktiebolag och användare av K2-regelverket Sedan våren 2018 kan man lämna in sin årsredovisning digitalt. Årsredovisning Online har fullt stöd för detta och med BankID så kan du hantera allting från tjänsten och behöver inte skicka in något via post. Nedan finns länkar där du kan läsa mer. Vår artikel om Digital inlämning; Bolagsverkets information om Digital inlämnin

Över 1000 nöjda kunder · Online chattsupport · Klar på 10 minute

Bolagsverket lanserar en ny tjänst i mars 2018 - digital inlämning av årsredovisning. Inlämning sker genom att det boksluts- / årsredovisnings-program företaget använder kan skicka data i XBRL-format till Bolagsverket. Idéen: att Visma bygger in stöd för digital inlämning enligt ovan i Visa eEkonom.. Bolagsverket utökar tjänst för digital inlämning 10 december, 2019. Snart går det att ladda upp den digitala årsredovisningen och revisionsberättelsen var för sig. Den nya funktionen som drar igång inom kort möjliggör uppladdning av digitala årsredovisningar och revisionsberättelser, från olika programvaror Stödet för digital inlämning omfattar aktiebolag med och utan revisor. Årsredovisningen ska vara på svenska och avges i svenska kronor, tusental kronor, hela euro eller hundratal euro. Läs mer om vad som gäller vid digital inlämning i artikeln Fakta om inlämning av årsredovisning Bolagsverket: Revisorer - lämna in årsredovisningen digitalt! 19 mars, 2019. Från och med 1 januari 2021 kan det bli obligatoriskt att lämna in årsredovisningen digitalt när det gäller aktiebolag som följer K2 och K3. Bolagsverket uppmuntrar revisorer att använda den digitala tjänsten redan nu Digitalt signerad årsredovisning vs digitalt inlämnad årsredovisning. Sedan 2019 har Bolagsverket öppnat upp så man kan lämna in årsredovisningen digitalt. Detta gäller dock endast inskick av en digital kopia. Eller avskrift som Bolagsverket kallar det. Denna avskrift ersätter inte originalet p

I delrapporten skriver Bolagsverket att innan ett obligatorium införs är det viktigt att företagen i större utsträckning väljer att lämna in årsredovisningen digitalt. För att nå dit vill Bolagsverket fokusera på tre förenklingsområden; utökade kontroller innan årsredovisningen lämnas in, digitala underskrifter av årsredovisningen och förbättrat stöd för företagens behov Bolagsverkets bedömning är att det ska vara möjligt från räkenskapsåret som inleds 1 januari 2021. Sista januari hade cirka 7 000 valt att lämna in årsredovisningen digitalt, och enligt Bolagsverket är det färre än beräknat När du gör årsredovisningen med Årsredovisning Online så hjälper vi dig och ser till att du inte gör fel. Vi hämtar styrelsemedlemmarna direkt från Bolagsverket. Vi kontrollerar att datum för underskrifter kommer i rätt ordning. När du lämnar in digitalt hanteras fastställelseintyget automatiskt Bolagsverket ska skapa förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra. Kärnan i vårt uppdrag är att registrera och tillgängliggöra företagsinformation, som skapar. Digital inlämning - E-revisor.se är kopplat till Bolagsverkets tjänst för digital inlämning av årsredovisning och kan skapa datafiler av inkomstdeklarationen för uppladdning till skatteverket.se. Digital revisionsberättelse - stöd för att både skapa och ladda upp digital kopia av revisionsberättelsen

Bolagsverket 3) Kommer alla aktiebolag kunna lämna in sin årsredovisning digitalt 26 mars? Svar: Nej, det krävs en programvara som är certifierad av Bolagsverket för att kunna ladda upp filerna. Tjänsten är byggd som en maskin till maskin-lösning där programvaruleverantörer är centrala i att skapa smidiga och smarta lösningar Obligatorisk digital ingivning av årsredovisning på gång 22 oktober, 2020. Att lämna in årsredovisningen digitalt kommer att bli obligatoriskt. Det är bara en fråga om när. Bolagsverket finslipar nu på de sista detaljerna i en hemställan till regeringen Om årsredovisningen ska lämnas in digitalt behövs en godkänd programvara som stöder digital inlämning till Bolagsverket. Då loggar VD eller styrelseledamot in med e-legitimation, signerar fastställelseintyget och skickar in

Digital inlämning av årsredovisning - K2 aktiebolag. Det kan vara aktuellt t ex. i de fall uppgifter inte har hunnit registreras på Bolagsverket. Guide för digital inlämning - Inlämnarens personnummer. När du väljer knappen Fortsätt i ovan bild kommer du till en guide för inlämning media.bolagsverket.s Snabbare, säkrare och enklare. Tre skäl som talar för varför digital inlämning av årsredovisningen ska ersätta pappret. Förra året fick Bolagsverket in knappt 40 000 årsredovisningar digitalt. Tjänsten är öppen för bolag som redovisar enligt K2- eller K3-regelverket Vid digital inlämning laddas din årsredovisning upp genom en godkänd programvara, t.ex. via edeklarera.se. Efter uppladdningen får du en länk till Bolagsverkets hemsida. Genom den länken kan du logga in och skriva under fastställelseintyget med e-legitimation, t.ex. BankID - Digital årsredovisning är det första steget mot en spännande utveckling där digitaliseringens möjligheter tas tillvara, säger Annika Stenberg, generaldirektör på Bolagsverket

Lämna in årsredovisningen digitalt - Bolagsverket

 1. Bolagsverket har sedan 26 mars 2018 haft igång e-tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar upprättade enligt K2. Efter det har möjligheten att lämna även årsredovisning enligt K3 tillkommit och att lämna revisionsberättelsen separat
 2. När du har markeringen i Digital inlämning är mallarna för Balans-/resultaträkningen och årsredovisningen mer begränsade i vad du kan göra jämfört med om du inte har digital inlämning, detta är för att passa Bolagsverkets mall och underlätta deras tolkning av den digitala årsredovisningen
 3. Lämna in din årsredovisning digitalt. Aktiebolag som följer regelverket K2 kan lämna in sin årsredovisning digitalt till Bolagsverket. För att göra det behöver du en programvara som stöder digital inlämning. Läs mer om digital inlämning av årsredovisning på Bolagsverkets webbplats
 4. för årsredovisningar för aktiebolag som följer regelverket K3. I dagarna höll Bolagsverket ett lanseringsmöte för att berätta vad som händer härnäst. Bolagsverket jobbar vidare med tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar
 5. Men Bolagsverket håller tidplanen. Senaste milstolpen var lanseringen av taxonomier för K2. Srf konsulterna fanns på plats när Bolagsverket tillsammans med Bokföringsnämnden, Finansinspektionen, Skatteverket, SCB och FAR presenterade förslag till taxonomier för digital årsredovisning och revisionsberättelse
 6. Om ditt företag redovisar enligt K2 och inte behöver ha revisor kan du lämna in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket och se vilken status den har hos dem. Dessutom kan styrelsens ledamöter skriva under årsredovisningen digitalt via vår tjänst Visma Sign som är integrerad i Visma Bokslut, smidigare än så blir det inte
 7. Årsredovisningen och revisionsberättelsen kan sedan tidigare lämnas in digitalt i ett dokument från Hogia, eller lämnas in separat och kopplas ihop först i eget utrymme hos Bolagsverket med den revisionsberättelse eller årsredovisning som lämnats in från annan programvara som stödjer digital inlämning

Mars 2018 ska det vara möjligt att lämna in årsredovisningen till Bolagsverket digitalt. Håller tidplanen? Nyheter 4 april, 2017. 3 frågor till Nina Brede om digital årsredovisning. Nu har Bolagsverket har lämnat in den andra delrapporten om förverkligandet av digital årsredovisning När ska årsredovisningen lämnas in? Årsredovisningen måste lämnas in senast sju månader efter räkenskapsårets slut, så om ditt räkenskapsår slutar 31 december är sista inlämningsdatum 31 juli. Bolagsverket har inga lagliga möjligheter att lämna anstånd, så man måste lämna in i tid Bolagsverket lanserar en ny tjänst i mars 2018 - digital inlämning av årsredovisning. Inlämning sker genom att det boksluts- / årsredovisnings-program företaget använder kan skicka data i XBRL-format till Bolagsverket

Du skapar enkelt en digital bokslutspärm genom att infoga digitala underlag till varje bokslutsbilaga. När årsredovisningen ska undertecknas finns en smidig funktion för digital signering med BankID som garanterar en snabb och säker process. Den undertecknade årsredovisningen (K2) lämnar du sedan in digitalt till Bolagsverket Du skapar årsredovisningen i fem enkla steg. Skapa räkenskapsår, besvara frågorna i förvaltningsberättelsen, granska uppgifterna i resultat- och balansräkningen, komplettera övriga notuppgifter och godkänn årsredovisningen som kan skickas in till Bolagsverket digitalt eller via post

Digital inlämning av årsredovisning - Bolagsverket

Digital inlämning av årsredovisning. I dagsläget finns det stöd hos Bolagsverket för digital inlämning av årsredovisningar för aktiebolag som följer K2-reglerna (BFNAR 2016:10) och enligt K3-reglerna Från och med version 2019.2 av Bokslut kan du skicka in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket. Till en början är det endast möjligt att lämna årsredovisning digitalt för aktiebolag som följer K2 utan revisor, men under våren utökar vi funktionaliteten med revisionsberättelse och på sikt kommer även K3 för digital inlämning..

Årsredovisning för aktiebolag - Bolagsverket

Årsredovisningen har kommit in till Bolagsverket och är under handläggning. Årsredovisningen är registrerad av Bolagsverket. Årsredovisningen är diarieförd utan vidare åtgärd och inte registrerad som gällande årsredovisning för företaget. Du kan läsa mer om digital inlämning av årsredovisning på bolagsverket.se Nu är tjänsten för digital inlämning av årsredovisning öppnad. Lämna in årsredovisningen digitalt > Bolagsverket har även sedan tidigare släppt en film om hur det kommer att fungera för mindre aktiebolag som följer regelverket K2 att lämna in årsredovisning digitalt. Se den här Den digitala inlämningen är framförallt en trevlig nyhet för miljön. Bolagsverket tog nämligen emot nästan 500.000 utskrivna årsredovisningar förra året. Men även företagare är nöjda med förändringen som innebär mindre pappersarbete och en enklare hantering av årsredovisningen Det långsiktiga målet är att digital inlämning ska bli obligatoriskt för alla som ska lämna in en årsredovisning till Bolagsverket. För att kunna lämna in en årsredovisning digitalt, oavsett om man är företagare eller ombud, så krävs det att den programvara som används för att sammanställa årsredovisningen är anpassad för detta Bolagsverkets generaldirektör, Annika Stenberg, berättar om den nya tjänsten där aktiebolag kan skicka in årsredovisningen direkt från sin programvara. Digital inlämning av årsredovisning öppnar nya möjligheter. Bolagsverket. 26 mars 2018 · Bolagsverkets generaldirektör,.

Se information om och betala ärenden hos Bolagsverket. För aktiebolag kan du se när senaste årsredovisningen eller delårsrapporten kommit in valt Digitalt i fältet Inlämning av årsredovisning till Bolagsverket. angett vilken styrelsemedlem som ska signera fastställelseintyget och dennes personnummer, e-postadress och roll i styrelsen. Observera att det bara är en i styrelsen som behöver signera fastställelseintyget på Bolagsverket

Aktuella siffror från Bolagsverket visar att fler än 77 000 årsredovisningar lämnats in digitalt under perioden januari-augusti i år. Det kan jämföras med cirka 28 000 digitala inlämningar under samma period föregående år. För att lämna sin årsredovisning digitalt krävs en programvara som finns på plats i flera av programmen idag När du använder dig av K2 - mindre företag och Lämna in digitalt är vissa funktioner under Årsredovisning - Årsredovisning begränsade:. Gula fält är inmatningsbara. Under funktionen Ändra kan du inte ändra vissa fält. En varning visas i dessa fall. I noterna kan du inte ändra på rubriknamn eller text i noterna

Video: Artiklar och media - digital inlämning av årsredovisning

Digital årsredovisning - Kundforum - Bolagsverket

Digital inlämning av årsredovisning – klarar

Digital inlämning av årsredovisning öppnar nya möjligheter Marknadens ledande bokslutsprogram är tidsbesparande och har stöd för digital inlämning av K2 med revisionsberättelse. I programmet finns årsredovisning för det egna eller andras företag - med årsbokslut- och årsredovisningsmallar för olika företagsformer Sedan mars 2018 erbjuder Bolagsverket möjligheten att lämna in årsredovisningen digitalt. Effektivare hantering och minskad risk för fel är ett par av fördelarna. I juli 2016 fick Bolagsverket i uppdrag av regeringen att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar

description: >- Tjänsten kontrollerar att en digital årsredovisning är tekniskt korrekt och lägger den i eget utrymme. Om kontrollen går bra returnerar den här operationen http status 200 och inget mer behöver göras via API (årsredovisningen ska skrivas under senare via webben) Till bolagsverket.se. Årsredovisning för aktiebolag Våra handläggningstider Kontakta oss Fler supportlänkar. Till senaste kommentaren. Forum. Driva. Årsredovisning Har man inte bedrivit någon verksamhet under räkenskapsåret så behöver man inte ha med någon resultaträkning i årsredovisningen

Digital inlämning av årsredovisning öppnar nya möjligheter Nu ges många av Sveriges företag möjligheten att lämna in sin årsredovisning digitalt. Två av tre aktiebolag kan nu skicka in årsredovisningen direkt från sin programvara till Bolagsverkets nya tjänst. På sikt kommer alla att k.. Välkommen till Bolagsverkets kundforum! Här kan du hitta svar på de vanligaste frågorna vi får. Hittar du inget svar kan du alltid ställa en egen fråga.. Om du har frågor om specifika ärenden, företag eller föreningar rekommenderar vi att du kontaktar oss via telefon eller mejl Bolagsverkets app riktar sig till dig som snabbt och enkelt vill: - se aktuella uppgifter om ditt företag - få notiser när vi tar emot, handlägger och avslutar ett ärende för företaget - följa företagets fem senaste ärenden hos oss - ladda ner det senaste registreringsbeviset - ladda ner den senaste årsredovisninge

Revisor och digital revisionsberättelse Årsredovisning

Digitala årsredovisningen har stöd för digital inlämning till Bolagsverket, vilket också snabbar upp och förenklar processen. När du lämnar årsredovisningen digitalt vet du att den kommer fram - du får direkt en kvittens - och om den är fullständig registreras den direkt av Bolagsverket Svar: Begränsningar vid digital inlämning av årsredovisning till Bolagsverket! ‎2020-03-17 14:07 Tillägg från mitt inlägg: Jag är medveten om att jag kan välja att bocka ur styrelsens yttrande från årsredovisningen men gör jag det så kommer jag ändå inte åt det gamla dokumentet styrelsens yttrande Är årsredovisningen komplett så registrerar och offentliggör Bolagsverket den, vilket innebär att den blir sökbar för dina kunder. Annars hör Bolagsverket av sig och ber dig skicka in det som saknas. Hur vet jag om min årsredovisning kommit in? Här kan du söka och se om den kommit in. OBS: Kom ihåg

Digital inlämning av årsredovisning - Visma Spc

Bolagsverket har även rätt att besluta om tvångslikvidation av bolaget om årsredovisningen inte har inkommit inom elva månader, från räkenskapsårets utgång. Om Bolagsverket inte har fått handlingarna inom femton månader efter räkenskapsårets utgång svarar styrelseledamöter och i förekommande fall den verkställande direktören solidariskt för bolagets förpliktelser Se information om och betala ärenden hos Bolagsverket. För aktiebolag kan du se när senaste årsredovisningen eller delårsrapporten kommit in. 467690/20 - Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in - Bolagsverket Med vårt webbaserade årsredovisningsprogram Digitala Årsredovisningen har vi gjort det så enkelt det någonsin är möjligt att göra en årsredovisning online för ett aktiebolag. Du behöver bara ladda upp din bokföring och följa den smarta guiden så har du - på kortast tänkbara tid - din kompletta årsredovisning klar för digital inlämning till Bolagsverket Att lämna in årsredovisning digitalt i BL Bokslut 2017. 26 mars öppnade Bolagsverkets tjänst för digital inlämning av årsredovisningar. BL Bokslut är av Bolagsverket certifierad programvara för att ladda upp filerna vilket innebär att du som använder BL Bokslut kommer att kunna skicka in dina årsredovisningar digitalt till Bolagsverket

Digital ingivning till Bolagsverket ökar - FAR Balan

OBS! Fastställd årsredovisning skall insändas till Bolagsverket inom 1 månad från den dag den fastställts på årsstämman. Detta innebär att om fortsatt stämma hålles innan sista möjliga dag så måste handlingarna vara Bolagsverket till­handa senast en månad efter dagen för den fortsatta stämman En bostadsrättsförening ska alltid upprätta årsredovisning och ha revisor. Mindre bostadsrättsföreningar kan välja att upprätta sin årsredovisning enligt de förenklade K2-reglerna. En stor förening ska upprätta årsredovisning enligt K3-reglelverket och skicka in årsredovisningen till Bolagsverket För att ta del av Bolagsverkets tjänst för digital ingivning av årsredovisning måste programvaruleverantörer teckna avtal med Bolagsverket. Vilka företag/bokslutsprogram har tecknat avtal? Här är de företag som tecknat avtal med Bolagsverket fram till 2018-02-19 Digital inlämning årsredovisning Bolagsverket Bolagsverket fick 2016 i uppdrag av regeringen att göra det möjligt att lämna in årsredovisningen digitalt. Tjänsten öppnades för användning i mars 2018. Läs mer Som en av de första programvaruleverantörerna har Hogia godkänts av Bolagsverket för digital inlämning av årsredovisning. Det innebär att företag och ombud..

Digitala Årsredovisningen - online med digital inlämnin

Digital årsredovisning. Nästa år blir det möjligt att lämna in årsredovisningen till Bolagsverket digitalt. Inledningsvis kommer tjänsten att vara anpassad för mindre aktiebolag som använder K2-regelverket. 1. Aktiebolaget upprättar årsredovisningen och styrelse samt VD skriver under originalet Nyheter. 29 februari, 2020 - Uppdatering med stöd för Bolagsverkets införda begrepp för revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 18 februari, 2020 - Bolagsverket har mottagit första fristående digitala revisionsberättelsen och den var skapad med e-revisor.se! 13 januari, 2020 - Uppdatering till 1.2 med mindre justeringar, bl.a. ökad möjlighet att justera. 22/10/2020 Lämna in årsredovisningen digitalt - Bolagsverket . Hej företagare! Vi vet att det kan vara mycket att tänka på ibland. Därför vill vi påminna dig som har ett aktiebolag som hade bokslutsdag den 30 april att du behöver skicka in din årsredovisning till oss senast den 30 november

Digital inlämning av årsredovisning Årsredovisning Onlin

1 Bolagsverket, Uppdraget att införa digital hantering av finansiell information avseende årsredovisningar, Slutrapport mars 2018 N2016/0497/SUN. 2 ÅF, Potentiell samhällsnytta med XBRL-anpassad årsredovisning för svenska aktiebolag I och med implementeringen av inlämning av digital årsredovisning har nya rutiner kommit på plats på Bolagsverket, något som lett till stora förseningar på myndigheten. Ett stort antal bokslut är ännu inte behandlade och de långa handläggningstiderna skapar stora problem för företagen I juli 2016 fick Bolagsverket i uppdrag av regeringen att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar. Våren 2018 öppnades e-tjänsten för de aktiebolag som följer regelverket K2. Den 9 februari 2019 öppnade Bolagsverket möjligheten för de aktiebolag som följer regelverket K3 att lämna in årsredovisningen digitalt Om årsredovisningen inte är klar i sådan tid att årsstämman kan hållas inom föreskriven tid kan effekten ytterst vara att bolaget påförs förseningsavgifter från Bolagsverket (se nedan). I den mån årsredovisningen inte är upprättad vid den senaste tidpunkten då årsstämma skulle ha avhållits kan det finnas grund för misstanke om bokföringsbrott

Exempel på fastställelseintyg | Årsredovisning OnlineDigital inlämning av årsredovisning – frågor och svarDigital inlämning | CapegoBokslut - Digital inlämning av årsredovisning - K2Nyheter - Sida 25 av 28 - Konrev
 • Swehockey div 2 västra b.
 • Volvo v70 startmotor död.
 • Kongo brazzaville huvudstad.
 • Värmlands landskapsblomma.
 • Shopping queen in dortmund 2017.
 • Hermods försenat uppdrag.
 • Hanken samarbets.
 • Tp link router manual.
 • Tigre argentina.
 • Antal profeter i islam.
 • Cantonese food.
 • Steg 1 utbildning göteborg.
 • German bowl 2018 berlin.
 • Linjär interpolation excel.
 • Haley joel osment nomineringar.
 • Korvgryta med potatis och morötter.
 • Canon 1d mark 3 review.
 • Camaro 1980.
 • Nibe fighter 410p pris.
 • Isabell horn tochter.
 • Las 33.
 • Getter olika raser.
 • Kandelaberkaktus kaufen.
 • Teilzeit 12 stunden pro woche.
 • Avdrag bredband aktiebolag.
 • Båtplats stockholm uthyres.
 • Obsidian messer kaufen.
 • Spåra paket posten.
 • Risk spel uppdragskort.
 • Ägglossning efter abort.
 • Polarisering fysik.
 • Cara mencari teman orang jepang di fb.
 • Jamaika koalition parteien.
 • Hokkaido karta.
 • Förhandsavtal nyproduktion.
 • Crescent mcb 1209.
 • Deutscher jagdterrier glatthaar.
 • Hitta kommentar facebook.
 • Tutankhamun death.
 • Billy elliot malmö.
 • Amma upprätt ställning.