Home

Kontoplan

Hem » BAS kontoplan. BAS kontoplan. Det är inte lagstadgat vilken kontoplan som ska användas i Sverige. BAS-kontoplanen är emellertid den helt dominerande kontoplanen idag inom svenskt näringsliv. Upattningsvis använder 95 % av alla företag i Sverige någon form av BAS-kontoplan Vad är BAS-kontoplan? För att personer som jobbar i olika system och företag ska kunna förstå vad i ett bolags bokföring som består av tillgångar, skulder, intäkter respektive kostnader använder man en och samma kontoplan. Det är här vi har vår BAS-kontoplan. Den kan variera mellan åren, men är i grund och botten densamma Inom temat bokföring kommer man ofta att stöta på ordet kontoplan. Detta är ett centralt begrepp inom upprättandet av bokföringen. En kontoplan är en förteckning över alla de konton som man använder när man bokför sitt företags transaktioner och aktivitet Kontoplan BAS 2020 = Ändring eller tillägg jämfört med 2019. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 1386 och 1869 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en grundläggande bokföring En kontoplan, på engelska chart of accounts, är en lista över konton som ett företag använder i sin bokföring. Den ligger till grund för företagets redovisning, bokslut och deklaration. För att ett företag ska kunna sköta sin bokföring är kontoplanen nödvändig, eftersom den underlättar och förenklar bokföringen betydligt

BAS kontoplan - Srf Redovisnin

Vad är en kontoplan och hur fungerar den i bokföringen

 1. Kontoplan. För att kunna bokföra behövs en kontoplan. I praktiken är det en förteckning över alla de konton som behövs för bokföringen. Kontoplanen skall vara tillräckligt specificerad och färdigt utarbetad innan man sätter igång med bokföringsarbetet. En bra kontoplan underlättar bokföringen betydligt
 2. Kontoplan är ett begrepp inom bokföring.Det är en förteckning över alla de konton ett företag använder för sin bokföring. Idag använder nästan alla svenska företag någon variant av BAS-kontoplanen, som togs fram på 1970-talet.BAS-kontoplanen finns i en rad olika varianter, som kan väljas beroende på företagets bransch
 3. Hem » BAS kontoplan » 1 Tillgångar. 1 Tillgångar *= ändring eller tillägg jämfört med 2019. 10 Immateriella anläggningstillgångar. Huvudkonton. Underkonton. 1010 [Ej K2] Utvecklingsutgifter: 1011 [Ej K2] Balanserade utgifter utveckling: 1012[Ej K2] Balanserade utgifter för programvaror
 4. istration arbetar du normalt med kontoplanen BAS 20XX, men det finns också möjlighet att lägga upp företag med BAS 96, även om vi inte rekommenderar det. Det finns dessutom ett antal branschkontoplaner inlagda i programmet
 5. Den ansluter till den kontoplan som används i näringslivet, men har anpassats till specifika statliga förhållanden, med bland annat speciella konton för transfereringar och skatteintäkter. Det ligger ett stort värde i att myndigheterna följer baskontoplanen så långt som möjligt, för att ge en enhetlig utformning av redovisningen i staten
 6. FastBAS utarbetas i samarbete mellan Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna och innehåller konton för alla typer av fastighetsägare och fastighetsförvaltare, både gällande associationsform och företagsstorlek. Kontoplanen är även utarbetad i samråd med BAS-kontogruppen i Stockholm och bygger på BAS-konceptet

Kontoplan. Har du frågor om kontoplanen, vänligen kontakta Ekonomiavdelningen via Serviceportalen. Bifogade filer. Kontoplan 2020 (pdf) (208 Kb) Kontoplan 2020 (excel) (108 Kb) Kontoplan 2019 (pdf) (1224 Kb) Kontoplan 2019 (word) (209 Kb) Senast uppdaterad: 12 oktober 202 Kontoplan. Hela kontoplanen behöver inte läggas in i systemet men för att transaktioner automatiskt skall kunna konteras korrekt i samband med registreringar av t ex kursinbetalningar och medlemsavgifter bör åtminstone ett fåtal konton tillsammans med konteringsinstruktioner läggas in i systemet Ladda hem en kontoplan. Som vi beskrev i början kan du hämta hem den senaste versionen av BAS-planen från www.bas.se. Du har flera alternativ beroende på vad du är ute efter. Du kan ladda ned en komplett BAS-plan som pdf eller för excel. Om du är enskild näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut - K1, finns det en variant. Kontoplan Kontoplanen är en lista över de konton som används i bokföringen. Den består av fyra olika huvudgrupper och kan sägas vara grunden i företagets redovisning. Genom kontoplanen i Fortnox kommer du åt alla dina konton. Här kan. Läs om hur du skapar unika kontoplaner. Läs om hur du ändrar i en kontoplan. Se en film som visar hur man ändrar postnamn i en kontoplan. Version 2018 eller nyare: Se en film som visar hur man installera en kontoplan Version 2017 och tidigare: Se en film som visar hur man installerar en anpassad kontoplan Se en film som visar hur man ändrar postnamn i en kontoplan

Idrotten BAS-kontoplan RF IBK ver 3.1 2017-06-10 4 Konton som inte kan användas om föreningen tillämpar årsredovisning för mindre företag BFNAR (2016:10) K2. Kontonr Nytt Borttaget Ändrat Namn 3850 X Bidrag för arbetskraft Konton som du behöver byta namn eller inte använda om föreningen tillämpar förenklat årsbokslut (K1) Det går inte att spara en kontoplan som har överlappande intervall eller luckor i intervallet 1000 till 8999. Om något av detta sker kommer det att finnas en röd ruta som talar om vilka konton det är problem med. Se till att alltid ha bocken i rutan Exponera luckor i intervall ikryssad. När du är klar klickar du på Spara Du kan också ladda ned din kontoplan som CSV-fil genom att trycka på Exportera. Du väljer dina favoritkonton i Snabblista autokontering. Kontoplanen hittar du via Anpassa > Kontoplan. Vill du skriva ut din kontoplan kan du trycka på Ctrl+P (Cmd+P om du har en Mac). Du kan välja en kontoklass genom att klicka på pilen i rutan Visa kontoklass

Vad är en kontoplan? Din Bokförin

Baskontoplanen - en kontoplan som är SKIT-lätt att förstå

 1. LATHUND FÖR BRF KONTOPLAN Så här fungerar lathunden Syftet med denna konteringshjälp är att skapa en samsyn kring hur kontoplanen ska användas. Föreningens ekonom ska utgå från detta innehåll vid avstämningar av konton om inte annan överenskommelse finns. Tänk även på att använda samma konton som ni budgeterat kostnaden på.
 2. Kontoplan När SAP Business One implementeras för första gången görs konfigurationen för bokföringen. Under implementeringen följer din partner, skatterådgivare och bokförare de lokala redovisningsprinciperna eller de regler som gäller för landet eller delstaten
 3. Kontoplan Kontoplan - BAS-kontoplanen. Under en ekonomikurs lär du dig En kontoplan är en förteckning över alla de konton som ett företag använder för sin bokföring. BAS-kontoplanen är en kontoplan som togs frampå 70-talet av den dåvarande Svenska Arbetsgivarföreningen
 4. Den Bas-kontoplan som finns för näringslivet har alltid varit och är en förebild för olika versioner av Kommun-Bas. De olika kontoplanerna uppvisar likheter men också olikheter som bl. a förkla-ras av att redovisningen styrs av olika lagstiftningar, samt ett antal sektorspecifika förhållanden

Så bokför du lön till anställd. När du betalar ut lön till en anställd, betalar du även sociala avgifter och skatt på den lön du betalat ut Kontoplan - vad är en kontoplan och hur används kontoplaner? Kontoplaner används för att förenkla och få ett ordnat system i ett företags bokföring. Genom bokföringskonton samlar man ihop affärshändelser av samma typ på respektive bokföringskonto. De bokföringskonton som ett företag använder i sin bokföring utgör tillsammans företagets kontoplan. En kontoplan talar om. Kontoplan Ett konto kan tala om vilken sorts intäkt eller kostnad det rör sig om, till exempel intäkter för försäljning av utbildning eller lönekostnader. Det kan också visa vilken sorts tillgång eller skuld det rör sig om, till exempel anläggningstillgångar eller leverantörsskulder Bilaga Kontoplan 2010 Sid 7-89 INLEDNING Göteborgs universitets kontoplan baseras på Baskontoplanen för statliga myndigheter, vilken är en integrerad del av den redovisningsmodell för statliga myndigheter som utvecklats av Ekonomistyrningsverket (ESV) FastBAS 2017 är en kontoplan för alla typer av fastighetsägare oavsett storlek eller juridisk form. Kontoplanen innehåller de speciella konton framför allt i klass 3 och 4 som fastighetsägare behöver. FastBAS 2017 är anpassad till årsredovisningslagen, skattelagstiftning och gällande redovisningsnormer

Byt kontoplan

Kontoplaner - Vism

FastBAS 2017 är en branschanpassad kontoplan för alla typer av fastighetsägare, oavsett storlek eller juridisk form. Kontoplanen är utarbetad av SABO och Fastighetsägarna i samråd med BAS. Kontoplanen innehåller de speciella koton framför allt i klass 3 och 4 som fas­tig­hetsägare behöver och är rensad från konton som en fastighetsägare normalt inte behöver På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam)

Kontoplan. Sammanställning över samtliga de konton företaget använder i sin bokföring. Det finns färdiga mallar med en standard för hur kontoplanen kan se ut, t ex BAS-kontoplanen som praktiskt taget alla företag och föreningar använder KONTOPLAN Förteckning över aktiva konto Version: 2019-01-01_03 . Version: 2019-01-01_03 Ansvarig: Aldona Stowik Sida 2 av 34 Redovisningschef Ekonomiavdelningen Konto Benämning Anmärkning 1 TILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Med. ingen kontoplan inlagd i ditt bokföringsprogram. Det bästa är att utgå från handelsbolagets kontoplan. Tillgångar 1211 Maskiner 1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner 1220 Inventarier & verktyg 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier & verktyg 1240 Bilar & andra transportmede

KONTOPLAN 2020-01-01 enligt Kommun-Bas 20 . 2 (43) 1 TILLGÅNGAR 10 Immateriella anläggningstillgångar 101 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten o liknande arbeten 1011 Immateriella anläggningstillgångar 1019 Ack av- och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar 102 Förvärv. Kontoplan. Här finner du en lista på alla konton som finns i systemet. Listan innehåller de konton som finns angivna i den kontoplan du valt. Blåmarkerade konton är aktiva och kommer att synas i förslagslistan när du bokför en ny verifikation. Lägg till ett nytt konto Från och med BAS-kontoplan 2014 har basgruppen tagit bort konto 2012 (Avräkning för skatter och avgifter) för enskilda näringsidkare, kontot finns dock kvar för företag som tillämpar K1. Skattekonto. På skattekontot registreras beslutade arbetsgivaravgifter, källskatt, moms, F-skatt, slutskatt, vissa arbetsgivarbidrag med mera Nedan finns ett förslag till kontoplan för avdelningar och klubbar. Använd den i sin helhet eller anpassa den så det passar er. Vision arbetar med en verksamhetsanpassad kontoplan: Vi vill veta hur mycket de olika delarna av verksamheten kostar, t.ex. styrelsen Kontoplan kan enbart importeras om man ännu inte har bokfört något som helst i företagsklienten. Om man har skapat en faktura eller bokfört en verifikation så försvinner möjligheten att importera kontoplan. Alla kolumner som skall importeras måste formateras som text i CSV-filen

Enkel kontoplan för ideell förening Kontonummer Benämning 1220 Inventarier 1510 Fordring medlemmar 1910 Kassa 1920 Plusgiro 1930 Bankkonto 2010 Eget kapital 2019 Redovisat resultat 2399 Långfristig skuld 2440 Leverantörsskulder 2890 Kortfristig skuld 3110. Fortnox Användarstöd. Fortnox Användarstöd; Fortnox Bokföring; Kontoplan; Kontoplan © 2012 Sikhjalmakusten.n.nu. Alla rättigheter förbehållna. Design by: WordPress Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med. (info & kontakt)N.nu. Kontoplan, sid 1 [1] till prov i redovisning www.biz4you.se Chris Hansson.

Re: Val av kontoplan - Administration ‎2013-03-26 06:52 Det borde innebära att du har en gammal version. 5.4 är den senaste versionen av Visma Administration och där finns kontoplanen BAS2013 kontoplan översättning i ordboken svenska - finska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk Kontoplan, fliken Kontoplan. Programdelen finns under Bokföring - Kontoplan, fliken Kontoplan.. När du i fönstret för kontoplanen väljer knappen Ändra eller Ny visas kortläget för kontot. Om du väljer knappen Ändra visas det konto som är markerat i listläget. Om du väljer Ny är bilden tom. Du kan också komma till kortläget genom att markera ett konto i listan och därefter. Kontoplan. För information om hur man hanterar/ändrar P ENG V IN Explorer-fönster, se avsnitt Anpassa skärmutseende. Huvudformulär Kontonr. Kontonummer. Benämning. Benämning på kontot. Knappar. Refresh, hämtar data på nytt, dvs uppdatera resultatet/databladet

Engelsk översättning av 'kontoplan' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online Fönstret Kontoplan I det här fönstret kan du definiera en kontoplan för ditt företag eller din organisation. Öppna fönstret genom att välja Redovisning Kontoplan BAS-kontoplan BAS-kontoplan är en standardiserad kontoplan för bokföring med syfte att underlätta och förenkla ett företags bokföring. En standard underlättar dessutom användning, läsning och granskning av kontoplaner. Den första upplagan av BAS-kontoplanen gavs ut 1976 i samband med en ny bokföringslag

Affärsbokföringens kontoplan har indelats i grupper enligt avkastnings- och kostnadskalkylen och balansräkningen. Kontoplanen är en detaljerad förteckning, inklusive innehållsbeskrivningar, över de konton som under redovisningsperioden används i bokföringen. Affärsbokföringens kontoplan publiceras på Statskontorets webbplats Kontoplan. Kontoplan översättning 20170101. Kontoplan: 2016. Här finns bland annat beskrivet vilka motparter som är giltiga till respektive konto och vilka triggrar som aktiveras av olika konton. Observera att dokumentet består av flera olika flikar

Man kommer till kontoplanen i Procountor via Uppgifter om bokföringen> Kontoplan. Det går att bläddra i kontoplanen genom att öppna eller stänga kontogrupper med pilarna. När en kontogrupp eller ett konto har markerats (raden visas i färg), går det att förflytta sig upp och ner även med piltangenterna Kontoplan. favorite Ta bort; favorite_border Spara; Lyssna. Här finner du samtliga kontoplaner. phone +46 (0)10-142 80 00 . Måndag-fredag kl. 8-16. mail_outline. kontakt@miun.se. Vi svarar på e-post måndag till fredag. info_outline. Kris och säkerhet Kontoplan och konteringsdimensioner: Gallras vid inaktualitet: Digitalt Jeeves/Agresso eller annat ek system: Koncernredovisningsansvarig: Årlig version bevaras i anslutning till bokslut: Verifikation Plus- och bankgirolistor, inbetalningar: 7 år: Pärmar. Arkiveras 2 år på kontoret. Skickas därefter till arkiv. Chef Ekonomiservice. Kontoplan Utskrivet: 09-09-04. Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31. Konto Benämning Mk Aut D/K SRU. 1358 Ack nedskrivn andel/värdepapper 7233. 1360 Lån till delägare eller närstående, långfristig del 7233. 1369 Ack nedskrivn lån till delägare eller närstående, långfrist 7233. 1370 Upjuten skattefordran 7235. 1380 Långfristiga.

Kontoplan for Selskab [e-copedia]

Video: Konton och kontoplaner - verksamt

Idrottens redovisning - Riksidrottsförbunde

 1. Syftet med en kontoplan För att ett företag ska kunna sköta sin bokföring är en kontoplan nödvändig. En bra kontoplan underlättar och förenklar bokföringen betydligt. En kontoplan är en förteckning över samtliga konton en verksamhet använder för att bokföra sina affärshändelser. Det finns inte några krav på en kontoplans utseende eller vilka konton den måste innehålla.
 2. Kontoplan och Baskontoplan. En kontoplan innebär att kontona fördelas i olika klasser och får ett namn, kontoplanen är helt enkelt en förteckning av konton. Exempelvis finns det inom den löpande bokföringen fyra typer av konton; tillgångskonto, skuldkonton, intäktskonton och kostnadskonton
 3. BAS-kontoplan; Bas kontoplanen innehåller 9 kontoklasser. Balanskonton. Tillgångar Kontoklass 1 Tillgångskonton. Skuldkonton Kontoklass 2 Skuldkonton och eget kapital. Resultat. Konton som används för rörelseresultat. Intäktskonton Kontoklass 3 Intäktskonton och inkomster. Kostnadskonton
 4. Kontoplan BAS 2008 (Byter namn varje år) För att man ska få en ordning i sin bokföring använder man en kontoplan när man bokför sina verifikationer. Kontonumren i kontoplan ligger från 1000 tom. 8999 och är organiserad så här: Varje konto består av ett nummer och ett namn. Numret är fyrsiffrigt och uppbyggt på följande sätt

Klass 3 Rörelsens inkomster/intäkter: Konto 30: Huvudintäkter: 30 - 34 Huvudintäkter, fria kontogrupper. Kontona i 30-serien enligt EU-BAS 99 (för att ge exempel på användning BAS-Kontoplan för 2009 att användas vid redovisning av föreningens ekonomi. Källa BAS-Kontogruppen. Filtyp: PDF-dokument Storlek: 225 kB. För att hämta filen krävs att du loggar in. Är du inte medlem kan du enkelt registrera dig gratis

Frågor och svar om bokföring > konton - BF

Titta i din kontoplan för att se vilket konto som passar. Jag får betalt för royalty/licensintäkter: 3922 Licensintäkter och royalties. SHRs bokföringskonton för bokföring av hotell och restaurang resultatkonton : 30 Försäljning logi I kontogrupp 30 redovisas hotellrörelsens huvudintäkter, dvs. logiintäkter vid uthyrning av hotellrum och stugor samt intäkter som har ett direkt samband med logiintäkterna, t.ex. avgifter för No-Show, Early departure och röksanering, intäkter när flera personer bor i hotellrummet, t. Förbrukningsmateriel (förbrukningsmaterial) Det är ofta svårt att veta var gränsen går mellan en förbrukningsinventarie och ett förbrukningsmaterial.I bokföringen är förbrukningsmaterial något billigt som har en kort livslängd som t.ex. papperstallrikar, plastmuggar, sopsäckar, emballage, första hjälpen kit, toalettpapper, porslin, koppar, glas, bestick, pappersmuggar. Även om LRF:s kontoplan uppdateras regelbundet, så ligger man normalt kva i den man började med, så det gör inget om den man tar är 2 år gammal. Självvald väg i egen skog. Re: Kontoplan LRF BAS 2018? #564252. 339 - Bredbyn - mån 29 apr 2019, 15:07 I kontogrupp 5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution hittar vi konton av typen övroga kostnader.Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret

Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom kontoplan Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Alltid bra priser, fri frakt från 199 kr och snabb leverans. | Adlibri Här finns svar på frågor om K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1). Frågorna är uppdelade under olika rubriker, se menyn till vänster Registrering av olika typer av affärshändelser med hjälp av kontoplan. Värdering av tillgångar och skulder. Olika typer av periodiseringar samt resultatregleringar med hjälp av bokslutsdispositioner. Bokslut, beskattning och revision i olika företagsformer samt räkenskapsanalys. Årsredovisningens innehåll och funktion Svar: Kontoplan : 2010-12-21 08:04 : Det finns en speciell kontoplan för just lantbruk. I den kontoplanen finns ett antal konton som är anpassade för just jordbruk. I den normala kontoplanen som importeras i UNI_BAS finns bara 1 konto i kontoklass 4 nämligen 4010 varuinköp

Kontoplaner - BA

Kontoplan för nötköttsproducenter För att kunna göra ett bokslut och få ut en resultat-räkning så måste intäkter och kostnader redovisas. Både intäkter och kostnader konteras för att de ska kunna härledas till kostnadsposter eller verksamheter i företaget. Hur många konton som används beror p Information om filöverföringstjänst för SRU-uppgifter. Tjänsten erbjuder dig möjlighet att skicka in Inkomstdeklaration 1 samt bilagor till inkomstdeklarationerna INK1, INK2, INK3 och INK4. Du behöver ett program som skapar SRU-filer för att du ska kunna använda tjänsten.. Du som utvecklar program som skapar filer för SRU-uppgifter, anstånd och periodisk sammanställning kan. Kontoplan på engelska. För att importera en engelsk kontoplan väljer du Uppläggning - Kontoplan - Mer - Utländsk kontoplan. Om du klickar på Ny får du en fråga om det är en kontoplan på engelska du vill lägga upp. Om du svarar Ja kommer den att importeras

© 2014 Infoflex Data AB kontoplan Etikett: kontoplan JO 639-12, JO 2463-12 och 2732-2012. Två journalister fick vänta i månader på att få ut enkla utdrag ur bland annat Regeringskansliets ekonomisystem. Regeringskansliet skyllde på att det krävdes en inte okomplicerad sekretessbedömning innan utdragen kunde lämnas ut Alltid nra till praktiska ekonomifakta. Kontoplan, viktiga datum, nyckeltalsberkning, aktuella belopp och procent Bokföringsunderlag och Kontoplan Bokföringsunderlaget används för att ge varugrupper och betalmedel koppling till bokföringskonton för att underlätta vid bokföring. Att man har en korrekt kopplad kontoplan är en förutsättning för att Fortnox-tillägget skall fungera korrekt, samt att kunna exportera SIE-filer från Rapporter

Du kan också se ändringar av kontoplanerna mellan varje år här så att du kan följa utvecklingen år för år med namnändringar på konteringskonton, borttagna konton per år och vilka nya konton som tillkommit i varje ny kontoplan. Lär dig mer om bokföring. Förstå din Balansräkning, lär dig mer om resultaträkningen I kontogrupp 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter hittar vi konton av typen intäkter och kostnader av särskilt slag.Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret Kontots innehåll kan likväl ändras på grund av verksamhetens utveckling, ändring av den kontoplan som avses i 2 mom. eller av annan särskild anledning. (30.12.2015/1620) Den bokföringsskyldige skall för varje räkenskapsperiod ha en klar och tillräckligt specificerad förteckning över sina bokföringskonton, vilken redogör för kontonas innehåll ( kontoplan )

Kontoplan - Föreningsresurse

Byt kontoplan. Om du vill byta kontoplan kan du endast göra det i samband med att du skapar nytt bokföringsår. Om du har en kontoplan i ditt befintliga företag som du vill andvända när du skapar nytt bokföringsår eller när du skapar nytt företag använder du funktionen Exportera kontoplan.Läs mer i avsnittet Exportera kontoplan.. Gör så här Menyvalet konvertering av kontoplan. Öppna menyn Bokslut - Konvertering från BAS 96 - Konvertering av kontoplan. Fel bakgrundskontoplan. OBS! Om alternativet Konvertering av kontoplan är grått har du en nyare bakgrundskontoplan. Byt i så fall först bakgrundskontoplan till BAS 96 under menyn Bokslut - Kontoplan

Read the latest magazines about Kontoplan and discover magazines on Yumpu.co KONTOPLAN TILL FILMINSTITUTETS BUDGETMALL FÖR VERSION 111207 LÅNGFILM, KORTFILM & DOKUMENTÄRFILM (OBS! Det är absoult inget tvång att använda föreslagna kontonummer!) UTVECKLING/PROJEKTFÖRBEREDELSER Summeringar i PERSONAL - UTVECKLING ÖVRIGA UTVECKLINGSKOSTNADER Resultatrapport Kontoplan - Balanskonton. Är en förteckning över SLU:s balanskonton. Kontoplan - Resultatkonton. Listar SLU:s resultatkonton. Kontoplan med S-koder. Innehåller både balans- och resultatkonton men har även information om kontots S-kod. Vid inrapportering av utfallet till staten använder vi S-koderna och inte kontona i vår egen kontoplan Om kontoplanen. 09/13/2016; 2 minuter för att läsa; I den här artikeln. Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012 För att spåra och underhålla ekonomisk information i en organisation kan du ställa in en kontoplan, som är en samling av konton, som definierar ett ekonomiskt ramverk

Kontoplan - Wikipedi

En kontoplan är enligt BFNAR 2013:2 punkt 9.3 en sammanställning över företagets konton i vilken kontonas namn och, i förekommande fall, kontonummer eller annat identifieringstecken framgår. Kontoplanen ingår i företagets systemdokumentation Svenska: ·(ekonomi) en fysisk eller juridisk persons löpande affärsförbindelse med en bank el dyl kopplade till specifika villkor Sammansättningar: bankkonto. Swish = kontant betalning. Swish som betalningsmedel är enligt Skatteverket att räkna som kontant betalning. Om Swish-betalningarna tillsammans med kortbetalningar och betalning med sedlar och mynt överstiger 4 prisbasbelopp (dvs 182 000 kr för inkomståret 2018) måste företaget normalt ha ett certifierat kassaregister Kontoplan. Uppläggning av kontoplan. 1. Navigera till Bokföring -> Inställningar -> Konton 1/2: Välj för er verksamhet passande kontonummer för utgående moms. OM ni enbart använder ETT kontonummer per momssats kan ni fylla i dessa kontonummer under Försäljning, standardkonton

Tillgångar - Srf Redovisnin

Sv: Kontoplan EU BAS -Hästverksamhet /SPCS Det finns inget tvång i en liten verksamhet att använda en BAS kontoplan men det underlättar mycket eftersom andra människor förstår dina kontoplan och därmed din verksamhet. Mjölkningskontona antar jag är intäktskonton (börjar på 3) och kostnadskonton (börjar på 4) Kontoplan för elektronisk plånbok : 2011-03-24 13:58 : Jag har en elektronisk plånbok i Asien, dit jag skickar via bank, kanske 2 till 3 lakan åt gången. Jag köper sedan smågrejor från USD 1 och uppåt USD 200 under en tid. Jag har lagt in den som konto 1941. Är det OK eller helt galet. Skrivet av: Jörge

Kontoplan - Manual BL Administratio

Importera bokföring från annat bokföringsprogram; Toggle Search. Kategorier. BAS-2011 ; Bokföringsperioder ; Guide Standard Audit File for Tax (SAF-T) är en elektronisk XML-baserad rapportering för skatt, moms och redovisning i Norge. Enligt rapporteringskravet som träder i kraft den 1 januari 2020 ska SAF-T-filen enbart skickas in på begäran av den norska skattemyndigheten och uppgifterna kommer att användas av myndigheten för att göra kontroller och skatterevisioner Vi har lagt upp en egen kontoplan men när jag ska kontera ett verifikat får jag en ruta som säger att kontot inte finns. Har vi missat att aktivera vår egen kontoplan och hur gör man i så fall det?/

Bli kjent med kontoplanen - Bedre beslutningerKontoplan_K1_Mini_2018 - BAS
 • Low carbohydrate recipes.
 • Barnbidrag försäkringskassan.
 • Prisvärd whisky 2017.
 • Obetydliga synonym.
 • Id06 wiki.
 • Vad händer när vatten avdunstar? när gasen kondenserar?.
 • Snälla, snälla.
 • Major linux distributions.
 • Fiat 500 automatlåda.
 • Jay z.
 • Nissan skyline 1970.
 • Nya pocketböcker.
 • Peaky blinders recension.
 • Crescent raket.
 • Jeff koons art.
 • Hur fungerar stavar och tappar.
 • Maya beach.
 • P2 drink namn.
 • Torsk pepparrot creme fraiche.
 • Milwaukee bucks arena.
 • Kes falken.
 • Kronofogden plusgiro.
 • Vargtänder häst kostnad.
 • Norwesco kontakt 230v.
 • Svensk julmat.
 • Skattemärke dekal lagligt.
 • Anders jacobsson örebro.
 • Gnagare husdjur.
 • Day spa warszawa.
 • Mia ajvide barn.
 • Happy vegan göteborg öppettider.
 • Platons grottliknelse.
 • Rallarros recept.
 • Anne frank haus virtueller rundgang.
 • Paris dom plats.
 • Fredrik thernell nordic wellness.
 • Effektiva råttfällor.
 • Elefant prydnadsföremål.
 • Garageplats uthyres kungsholmen.
 • Meinerzhagen brand heute.
 • Aplikasi cari selingkuhan 2016.