Home

Kongo kolonialism konsekvenser

Den demokratiska republiken Kongo har i flera årtionden präglats av krig och konflikt. Efter det första Kongokriget 1996-97 utbröt det år 1998 ett mycket större krig där åtta afrikanska länder och 25 väpnade grupper var involverade. Uppemot 5 miljoner människor hade mist livet då det andra Kongokriget officiellt avslutades 2003 Kongo-Kinshasa koloniserades under slutet av 1800-talet av Belgien, på uppdrag av kung Leopold II. Landet kallades Kongostaten och ägdes privat av kungen. Syftet var att dra nytta av landets. För att öka förståelsen hade du kunnat skriva på vilket sett Beligien bestämde detta och varför inte Kongo kunde försvara sig. Du beskriver senare konsekvenser av kolonialismen och att de bland annat påverkade de amerikanska inbördeskriget. De blir inte helt tydligt hur kololonialismen i Afrika och inblrdeskriget i USA hänger ihop Kolonialism och imperialism har många likheter och blandas därför ofta ihop. Dessa två ord är dock inte synonymer, dem kanske hårfina skillnader, men väldigt väsentliga. Kolonialismen kom först och resulterade i imperialism. Kolonialismen tog sin början i Europa runt år 1500 i samband med de stora upptäcktsfärderna

Den demokratiska republiken Kongo - Globali

Det stora krig som bröt ut i Kongo-Kinshasa 1998 fick förödande konsekvenser. Hundratusentals människor miste livet och civilbefolkningen utsattes för ohyggliga övergrepp. Kriget tog formellt slut 2003, men kampen om vem som ska kontrollera landets väldiga naturresurser har fortsatt och lett till nya våldsamheter, framför allt i landets östra delar I Kongo organiserade sig många av de förtryckta folken till motstånd mot Belgiens imperialism. Men han följer också tråden in i vår egen tid, då han diskuterar konsekvenserna av kolonialismen för dagens Kongo, och gör jämförelser med många andra koloniserade länder Kapitalismen anses ha varit den viktigaste drivkraften bakom kolonialismen. Pengar som tjänades i kolonierna stannade inte kvar där utan gick till Europa eller Nordamerika. Handeln med slavar va Konsekvenser för kolonialmakterna. Med tanke på att ekonomiska faktorer var viktiga drivkrafter för imperiemakterna är det lätt att tro att de blev rikare av imperialismen. I själva verket är den här frågan ganska komplicerad. Själva staten tjänade egentligen inte så mycket på koloniseringen, snarare tvärtom

Kongo-Kinshasa - då och nu - Tidigare Musikhjälpen från

 1. Konsekvenser till kolonisering: Europa blev väldigt rikt jämfört med Afrika. Att Europa fick alla pengar till slut och de blir rikare. Om inte slavhandeln hade uppstått kanske Europa hade varit fattigare och inte lika framgångsrikt. Och om inte slavhandeln hade uppstått eller koloniseringen, hade kanske Västindien varit mer framgångsrikare
 2. Kolonialismen skapade också hos afrikanerna ett psykologiskt handikapp - bristande självförtroende, biståndsberoende, en sorts inprogrammerad vanmakt som fördröjt utvecklingen. Först i våra dagar, under 2000-talet, stiger ett nytt Afrika fram ur det långa mörkret och visar på sina håll fram en närmast sensationell utveckling
 3. Kongo är enligt grundlagen från år 2002 en demokratisk republik. Landets president väljs för en sjuårsperiod och leder regeringen. Presidenten har mycket makt och kan upplösa parlamentet och utlysa nyval. Landet styrs av president Denis Sassou-Nguesso och hans socialistiska arbetarparti som suttit vid makten sedan år 1997
 4. Stanley kartlade Kongo. Före 1870-talet var det ytterst få européer som hade vågat tränga djupare in på den afrikanska kontinenten. En viktig anledning till det var att det var extremt svårt. Den som försökte ta sig med båt uppför de stora floderna, till exempel den väldiga Kongofloden, hindrades på många platser av stora vattenfall

Kolonialism är staters eller gruppers erövring och behärskande av, för dem, mer eller mindre främmande territorier, vanligen i andra världsdelar. [1] Det kan även involvera exploatering samt införande av den egna kulturen eller civilisationen. Enligt vissa synsätt krävs en mer omfattande migration till det koloniserade området för att man skall kunna tala om kolonialism, enligt. 1a) Välj en bild och förklara begreppet kolonialism utifrån den. 1b) Använd Tintin i Kongo och förklara hur den skildrar kolonialism. Beskriv konkret och analyserande utifrån en specifik bild i boken. Referera den skönlitterära boken till faktiska källor Exempel på orsaker och konsekvenser -Belgians destroyed the existing political structure of the country, when the Congo was given independence from Belgium the indigenous people did not have any political structur . Kongo och kolonialismen del 1 - YouTub . Den 30 juni 1960 blev Belgiska Kongo en självständig stat under namnet Republiken Kongo konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Eleven kan använda historiska begrepp (i huvudsak, relativt väl, väl) i sina resonemang. Historia 1a1, 1b Kongo var ett rikt område som stormakterna bråkade om. Konsekvenser för kolonialmakterna Denna kolonialism och imperialism ledde till bestående men för Afrika, med förlust av naturresurser som guld och gummi, ekonomisk ödeläggelse, kulturell förvirring,.

Imperialismen Med imperialism menas att en stat strävar efter att expandera sin politiska makt eller ekonomisk makt. Termen imperialism skapades på 1800 talet, då kapplöpningen efter makt och pengar tog fart. Imperialismen började i början av 1800-talet och det var engelsmännen, fransmännen som var i spetsen Etnografi ska museets skolprogram om kolonialism fokuserar på det sena 1800-talet samt det tidiga 1900-talet och den så kallade kapplöpningen om Afrika. Vi diskuterar tillsammans kolo-nialismen, dess förutsättningar och konsekvenser, utifrån två exempel; västafrikanska Benin (del av dagens Nigeria) och centralafrikanska Kongo Kolonialismen och imperialismen. Du behöver lite bakgrundsinformation inför arbetet med lektionsuppgiften om kolonialism och imperialism. Här hittar du en sammanfattning av fakta och förklaring av en del centrala begrepp. Kolonialism. Kolonialism är staters eller gruppers erövring och övertagande av landområden i andra delar av världen ten. Men kung Leopolds Kongo var lika otypiskt för kolonialismen i Afrika som Sierra Leone var för Afrika på 1990-talet. I stället var bägge fallen undantag i sin brutalitet. Faktum är att kolonialismens negativa konsekvenser är mycket tydligare i Latinamerika än i Afrika. Det stora arvet i Afrika är enligt Fukuyama de svaga staterna. Fak Orsaker Det finns många olika orsaker för kolonisering, det var jakten på nya råvaror, tjäna pengar, det var spännande, det var av nyfikenhet, man ville införa en ny kultur och ett nytt språk, man ville ha makt och makt för människorna då var att ha mycket markområden exempelvis om en kung har mycket mark är den mycket maktfull och maktfull betyder att han kunde styra och ställa.

Kongo hade under 1960- och 70-talen en relativt väl utvecklad förädlingsindustri för öl, cement, cigarretter, tvål, socker (17 av 119 ord) Författare: Anders Jönsson; Utrikeshandel. Kongo hade länge ett överskott i handelsbalansen, men importen har ökat i takt med att landet (16 av 110 ord) Författare: Anders Jönsson; Kommunikatione Svenska tiden i Finland var en grym period av exploatering, anser historikern Teemu Keskisarja. Han drar paralleller till övergreppen mot lokalbefolkningen i Belgiska Kongo under kolonialtiden. Keskisarja får mothugg av sin kollega Mirkka Lappalainen, som säger att jämförelsen haltar på flera punkter Belgiens kolonialisering av Kongo-Kinshasa är en av de brutalaste i historien. Girig exploatering och förtryck har satt djupa spår i landet som antagligen inte skulle drabbats så hårt om det.

Det stora krig som bröt ut i Kongo-Kinshasa 1998 fick förödande konsekvenser. Hundratusentals människor miste livet och civilbefolkningen utsattes för ohyggliga övergrepp. Kriget tog formellt slut 2003, men kampen om vem som ska kontrollera landets väldiga naturresurser har fortsatt och lett till nya våldsamheter framför allt i landets östra delar Kolonialismens konsekvenser Teaterhögskolans avgångsklass gör Skärmarna av Frankrikes värstingförfattare Jean Genet. En grotesk berättelse om hur klyftan mellan vi och dem blir en avgrund

Ett fördjupningsarbete med fokus på imperialismen i Afrika, som redogör för Belgiska Kongos kolonialhistoria. Eleven berättar bl.a om hur landet såg ut innan Europeerna kom, samt hur kolonialismen påverkade Kongo och vilken nytta Belgien drog av kolonin Kolonialismens konsekvenser Man kan läsa Sebald som en furiös skildrare av den västerländska imperialismens härjningar. Den långa passagen i Saturnus ringar om Joseph Conrad, Mörkrets hjärta och Belgiens utsugning och folkmord i Kongo mynnar ut i dessa rader Kolonialism, erövring, kontroll och exploatering av områden utanför kolonisatörens primära territorium. Termen används ibland om t.ex. antikens Grekland och det romerska riket, men i dag oftast som samlingsbegrepp för de europeiska nationalstaternas utomeuropeiska erövringar; även USA och Japan var emellertid under en period kolonialmakter

Konsekvenser av kolonialismen i Afrika - deaktuell

Vilka konsekvenser fick kolonialismen för de länderna och de länder som erövrades? Konsekvenserna för de länderna, både de som koloniserade och de som erövrades, var så stora att man enkelt kan se skillnaderna. Bland annat bättre liv för EU folket och sämre liv för afrikanerna. Här tar jag några exempel Kolonialism; Kongo (Kinshasa) Ta bort alla filter; En odödlig klassiker, baserad på Conrads förstahandserfarenhet av den europeiska exploateringen av Kongo. »Mörkrets hjärta tillhör den typ av böcker som aldrig blir inaktuella. Den mest inträngande skönlitterära kritiken av kolonialismen.«. RECENSION. Kolonialismens och missionens konsekvenser för invånarna i Afrika skildras av två nigerianska författare. Chinua Achebe förlägger handlingen på 1800-talet, Chimamanda Ngozi Adichies debutroman utspelar sig i vår tid. Gemensamt är att de varken idealiserar, romantiserar eller fördömer Kolonialism innebär att en stat tar över ett område som ligger utanför dess landsgränder. Poängen för den stat som koloniserar är att kontrollera och exploatera andra områden för att gynna sin egen stat. Kolonialismen grundlades under industriella revolutionen då militär och teknisk utveckling gjorde att de industrialiserade länderna enklare kunde erövra nya områden

Man kan också försvara samma kolonialismen med materialistiska argument. Det sägs att när belgarna kom till Kongo hade folken där inte ens lyckats uppfinna hjulet. Något som definitivt räddade, och förlängde, många liv i det forna kolonierna var att graden av civilisation ökade. Under avkolonialiseringen skedde det motsatta Imperialismen som fenomen skildras i de flesta världshistoriska översikter. För diskussionen av dess konsekvenser har jag främst utgått ifrån A. Adu Boahens Africa under Colonial Domination 1880-1935 (General History of Africa vol VII). De militära konsekvenserna av imperialismen belyses föredömligt i Edgertons Africa's Armies

Presentation Afrikas historia För att förstå vad som händer i Afrika i slutet av 1800-talet behöver vi gå tillbaka till vad som hände i Europa i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Storbritannien, Frankrike och Tyskland hade industrialiserats och det hade vuxit fram många rika fabriksägare som hade fått stor makt i samhället Kolonialism - då och nu 29 röster. 61375 visningar uppladdat: 2004-05-23. Inactive member. Merkantilism som idé innebär att ett lands viktigaste inkomstkällor är utrikeshandel, där man köper in råvaror, och att den inhemska industrin skulle förädla dessa råvaro Presentation av Leopold II och Kongofristaten 1885-190

Kolonialism & Imperialism - Kongo

Termen kolonialism brukar i praktiken sällan används när det rör sig om icke-västerländsk expansionism. Kongostaten är ett populärt exempel på negativa konsekvenser av kolonialismen. nämns de omfattande motåtgärder som kolonialmakterna införde och vilka till slut fick sjukdomen under kontroll i Kongo och andra områden imperialism. imperialism (bildning till imperium), term som syftar dels på staters territoriella och ekonomiska expansion i historien (se kolonialism), dels på en uppsättning teorier som vill förklara orsakerna till denna expansionstendens, särskilt i dess moderna skepnad. När det gäller den begreppsliga användningen, som behandlas i (44 av 314 ord Man kanske kan kalla kolonialismen för en form av prestigetävling. Brutala krig utkämpades också mellan de sydafrikanska boerna och Storbritannien.(8) Afrikanderna, som boerna idag kallas, hade börjat se sig själva som en inhemsk afrikansk befolkning, och såg britterna som utländska inkräktare som ville förtrycka dem och ta deras naturtillgångar, så som diamanter och guld Räknat i naturtillgångar är Kongo ett av världens rikaste länder. Här finns i stort sett varje mineral som listats i det periodiska systemet. Under kung Leopolds kolonialstyre på 1800-talet. En diskuterande text om kolonialism och imperialism. Eleven diskuterar vad respektive begrepp innebär och hur de relaterar till varandra. Även uppkomsten och konsekvenserna av kolonialism och imperialism lyfts fram, och Kongo utreds som exempel

Kolonialism och imperialism handlar om att vissa länder genom historien försökt kontrollera områden utanför det egna landets territorium (område), för att kunna exploatera (utnyttja) det. I det här ämnesområdet undersöker vi hur detta var möjligt och vilka konsekvenserna blev Kolonialism är staters eller gruppers erövring och behärskande av främmande territorier. Det kan även involvera exploatering samt införande av den egna kulturen eller civilisationen. Enligt vissa synsätt krävs en mer omfattande migration till det koloniserade området för att man skall kunna tala om kolonialism, enligt andra synsätt räcker dominans

Kongo Kolonialism

Vad är kolonialism? Finns det liknande exempel som Tintin i Kongo idag? Vad tror eleverna var den största konsekvensen för de koloniserande länderna? Vad har det fått för betydelse för hur världen ser ut idag? Vad kan det finnas för lösningar på problemen De vita män som utforskade i Afrika på 1800-talet var inga mysiga upptäcktsresande som smög runt med tropikhjälmar och kikare. De flesta var ett slags affärsmän som sökte guld, gummi, elfenben och annat de kunde bli rika på. Fast de var konstiga affärsmän, för de betalade inte. De hotade, slog, dödade och tog slavar. Ett av de länder som drabbades värst var Kongo där över 10. Kolonialismen Rasism En anledning till hur kolonialismen kunde inträffa och få ett sådant genomslag var de vita européernas tro om deras överlägsenhet över befolkningsgrupperna i Afrika, Asien och Amerika. Dela in klassen i grupper om två-tre elever. Låt de ta reda på mer om hur tankarna gick kring raser unde

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Konsensusförklaringen av kolonialism är att en mäktig stat territoriellt utökar sitt inflytande över en svagare stat eller ett svagare folk. krav på svaga fackföreningar och undermåliga arbetsvillkor för att minimera kostnader har medfört negativa sociala konsekvenser Start studying DEL 1: Världshandel & Kolonialism. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Belgiska Kongo - Wikipedi

Under flera sekel kolonialiserades stora delar av världen utav europeiska stormakter. I den här filmen ska vi lära oss om kolonialismens tidsålder. Vi går framför allt igenom hur koloniernas befrielse gick till. Vi undersöker några av de platser som dom Sociala konsekvenser är ofta tätt sammankopplade med både ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Du bör därför ha ett helhetsperspektiv när du påbörjar konsekvensutredningen, och vara öppen för att det kan finnas många dimensioner av reglernas effekter

kolonialism och postkoloniala maktförhållanden som orsaks-samband. I stora drag bygger den analysen på att västvärldens Foto: Världsbanken. 16 välstånd är följden av en direkt och indirekt exploatering av bland annat Afrika. Men det är ju också så att kolonialism, im Kolonialisme (afledt af latin: colonia i betydningen landbrug og nybygger) er en større eller mindre befolkningsgruppes udvandring fra et land og dannelsen af en bosættelse på territorier uden for landets egne grænser i form af en koloni.Kolonialisme kan desuden referere til den tankegang, der forsvarer og fremmer denne handlingsmåde.. Kolonialismen er ikke i sig selv imperialisme, idet. Avhandlingen var en historisk antropologisk avahandling om mission och kolonialism i Kongo mellan 1881 och 1924. Simon arbetar vid Gothenburg Research Institute och arbetar där i ett forskningsprojekt om autonoma och intelligenta maskiner inom fordonsindustrin, samt ett forskningsprojekt som handlar om psykosociala konsekvenser av förekomsten av stora rovdjur Kolonialismen : Under flera sekel kolonialiserades stora delar av världen utav europeiska stormakter. I den här filmen ska vi lära oss om kolonialismens tidsålder. Vi går framför allt igenom hur koloniernas befrielse gick till. Vi undersöker några av de platser som dominerades av kolonier samt några av de händelser och personer som varit betydelsefulla för upprättandet av fria.

Kolonialismens konsekvenser - Jurist Richard Langée

 Konsekvenser till kolonisering i t.ex. Afrika blev att deras ekonomi förfall medan européernas ökades (genom Afrikas råvaror). Européerna utnyttjade invånarna i Afrika. Detta orsakade att flertal av invånarna i Afrika dog Lärarinstruktion: Detta lektionsupplägg är anpassat för årskurs 7-9 och kan kopplas till det centrala innehållet i historia.Eleverna får i uppgift att ta reda på hur europeisk kolonialism kan kopplas till kolonisationen av svenska Sápmi. Den svenska koloniala historien är ofta uppmärksammad i aktuell forskning, men det är sällan denna del av vår gemensamma historia lyfts fram i. Jag läser om kolonialism och imperialism nu på Om en kolonialmakt skulle behandla folket i kolonin lika illa som kolonialmakterna gjorde mot t.ex. Kongo eller Namibia under 1800-1900 talet skulle resten av världen få reda på det snabbare samt Vi vet vilka negativa konsekvenser kolonialismen gav och att det var en av orsakerna.

Konsekvenser av Afrikas kolonialisering? Bibblan svara

Invånarna i Algeriet har lidit under flera konflikter som drabbat civilbefolkningen väldigt hårt. Först slogs de för sin självständighet från Frankrike, sedan har ett långt och blodigt inbördeskrig utkämpats mellan den algeriska staten och olika islamistiska grupper som vill störta regeringen. Konflikten i Algeriet pågår fortfarande, men med minskad intensitet Kolonialism handlar om att demonstrera sin makt genom att skaffa kolonier. Text+aktivitet om Kolonialism för årskurs 7,8,9 Kolonialism - läromedel till lektion i historia åk 7,8, Kolonialismen har lett till att man talar engelska i Australien. Aboriginerna pratade inte engelska innan engelskmännen invandrade. Därför är australienskan lik den brittiska engelskan. När människor från andra kontinenter strömmande in under 1850- talet och framåt influerades och förändrades den brittiska engelskan Kolonialism är staters eller gruppers erövring och behärskande av, för dem, mer eller mindre främmande territorier, vanligen i andra världsdelar. Det kan även involvera exploatering samt införande av den egna kulturen eller civilisationen. Enligt vissa synsätt krävs en mer omfattande migration till det koloniserade området för att man skall kunna tala om kolonialism, enligt andra.

Kolonisation och kolonialism Historia SO-rumme

Internationella domstolen i Haag tog nyligen under fyra dagar del av argument för att kunna ta ställning till det juridiskt försvarbara i en mycket kontroversiell kolonialmaktshandling: Storbritanniens beslut att avskilja ögruppen Chagos från Mauritius före det senare landets självständighet 1968. Mauritius har drivit frågan i årtionden och har under senare år gjort stora framsteg Studiebesök. Etnografiska museet - guidning på temat Kongo och kolonialism (klicka här om du vill veta mer!) 8h åker till Etnografiska torsdag 14/4 och 8g fredag 15/4.Provdatum. Fredag 29/4 delprov 1: Kolonialism & Imperialism 1800-1950 (Historisk referensram, begrepp Kolonialismen satte djupa spår - både i kolonierna och i de koloniserande länderna. Dess effekter kan i olika grad spåras än idag - i ett postkolonialt samhälle - i allt, från länders ekonomiska utveckling, till litteratur och språk Svensk FN-styrka till Kongo. Den 17 juli 1960 bad Hammarskjöld den svenska regeringen att få disponera den svenska FN-bataljonen i Gaza eftersom den redan var organiserad och snabbt kunde transporteras till Kongo. Bakgrunden till insatsen var alltmer oroande rapporter från FN:s utsända i Kongo, amerikanen Ralph Bunch och svensken Sture Linnér Ett föremål berättar om kolonialismen. Genom att betrakta historien om kolonialismen i Kongo utifrån flera olika källor erbjuder detta lektionsupplägg en studie i makro- och mikrohistoria samt arbete med källor och källkritik

Kongo-Kinshasa Utrikespolitiska institute

Oppgaven: Gjør kort rede for sentrale årsaker til kolonialismen. Velg deretter et av de koloniserte landene og drøft hvilke konsekvenser koloniseringen har hatt for dette landet. Imperialisme økt makt og innflytelse på bekostning av andre stater. Årsaker til kolonialiserin Kolonialismen finns kvar än. Bland annat mitt eget hemland Kongo. Tycker ni att man får kolonisera andra länder utan konsekvenser tycker jag inte att man borde ha några landsgränser Sverige har en historisk koppling till DR Kongo inte minst genom de svenska missionärer som kom till landet redan i slutet av 1800-talet. Sambandet förstärktes genom FN:s tidigare generalsekreterare Dag Hammarskjölds insatser och med närvaro av svenska FN-trupper i DR Kongo på 1960-talet Orsaker och Konsekvenser Kolonialism orsaker var många olika saker men en av de är för på denna tid ville alla har mycket makt och makt innebär mycket mark. Länder började kriga över makt de ville ha för att de kanske ville ha något värdefullt från det landet eller odla på det landskapet

Kongo-Kinshasa - Säkerhetspolitik

Kolonialism är en politisk doktrin som består av ockupation och politisk och ekonomisk kontroll av ett territorium, delvis eller helt, av en utländsk regering. Uttrycket koloni kommer från den latinska kolonin som betyder jordbrukare och föreslår ockupationen av landet av utlänningar som kallas kolonister. Exak Kolonialism konsekvenser. Kolonialismens konsekvenser.Detta skrev jag till ett seminarium på Kolonialismen gav en mängd konsekvenser, både positiva och negativa, då som nu Tankebok - Kolonialismens konsekvenser.Tankeboken är en övning som handlar om att reflektera Den här tankeboksövningen handlar om kolonialismens konsekvenser - för de som blev koloniserad Kolonialism är strävan efter att erövra, kontrollera och exploatera andra områden utanför den egna statens territorier. Kolonisation har funnits i alla tider ända sedan stora riken började ta form under forntiden och antiken . Kolonialismens konsekvenser - Jur kand Richard Langée . Spår av koloniseringen ser du än idag Korea under Japanskt styre Korea blev koloniserat av Japan året 1910 när de blev tvungna att skriva på att Japan skulle annektera Korea för att skydda de från andra influenser. Det här kom med konsekvenser för Koreanska folket på grund av land de fick äga blev allt mindre och mindre

Kolonialismen, första världskriget och ryska revolutione . åk 8 > Kolonialism och imperialism. Första världskriget Andra världskriget Sverige under 1900-talet Etik Österns religioner. Jag kommer att bedöma: Dina kunskaper om imperialism, kolonialism och första världskriget. Din förmåga att resonera om orsaker och konsekvenser av Kongo - Kolonialism och kolonisatörer: en historisk analys av två olika förklaringsmodeller till mänskligt lidande Andréasson, Kristofer ( 2001 ) Department of Human Geograph konsekvenser? Hur kan kolonialism och nationalism höra ihop? Hur kan motstånd mot kolonialism se ut? Arbete utanför lektionstid Läxförslag 1: lyssna på Sofia Jannoks låt This is my land ur albumet Orda (2016). På vilket sätt har låttexten koppling till den svenska koloniala historien? Avslut Vad har du lärt dig om kolonialism idag

 • Smeg vattenkokare.
 • The south.
 • Tassimo marabou choklad.
 • Gamla stan rhodos karta.
 • Obsidian messer kaufen.
 • Armband evighetstecken.
 • Inget patologiskt.
 • Bama schuhe test.
 • Hur gör man en kreditupplysning på privatperson.
 • Nutellamousse philadelphia.
 • Denniz pop bröllop.
 • Lifepo4 husbil.
 • Canvas rabatt.
 • Waf berlin.
 • T test table.
 • Porsche prislista.
 • Sjöfåglar östersjön.
 • Nordic wellness varberg.
 • Barnskådespelare sökes.
 • Svamp i underlivet diflucan.
 • Handelsträdgård malmö.
 • Krokofit radebeul babyschwimmen.
 • Cysta i slidöppningen.
 • Avstånd till telestation adsl.
 • Sagans guldland.
 • Les dennis.
 • Mrs bennet stolthet och fördom.
 • Papain mörning.
 • Vad är utfall företagsekonomi.
 • Ellos madrasskydd.
 • Dykolycka tuna.
 • Hästsvans botanik.
 • Kurkuma nebenwirkung.
 • Blanda cement proportioner.
 • Vart kan man praoa i 8an.
 • Was kann man in wuppertal unternehmen.
 • Cryptocurrency svenska.
 • Iris blommar inte.
 • Adrienne bailon imdb.
 • Vad är vagnskadegaranti.
 • Newport norrköping.