Home

Gå kurs under sjukskrivning

Gå till innehåll. Försäkringskassans logotyp, länk till startsidan. Sök. Logga in Meny. Sök. Meny In English. Undermeny för Om du är under 30 år och sjuk minst 1 år. Nav Sjukersättning Komponentåtgärdsmeny ${title} ${loading} Åtgärder. Sjukersättning . Om. Kurs under pågående sjukskrivning Hej, jag har en heltidstjänst och är sjukskriven sedan en tid tillbaka på grund av stress. Arbetar nu 50% och är sjukskriven 50% Nu undrar jag som skattebetalare lite grand över en sak. Jag har googlat redan, men fått motstridiga uppgifter. Vad gäller under sjukskrivning? Får man åka på långsemester? Får man åka på kurs? Läsa utbildningar (utan att ta CSN)? Enligt min egen känsla borde en sjukskrivningsperiod gå till att bli frisk så fort som möjligt för att sedan gå tillbaka till förvärvsarbete igen.

Nej, jag tänkte mest läsa kursen för skojs skull för att ha något att göra, eftersom jag inte kan gå eller stå. Jag är ju sjukskriven för att jag inte klarar av min tillsvidareanställnings arbetskrav och det är ju samma sak med havandeskapspenningen - den får jag ju för att det är farligt för mig att jobba, men jag kan ju sitta vid datorn och läsa en kurs via internet Under tiden du har aktivitetsersättning kan du också delta i olika aktiviteter. Aktiviteterna ska stödja dig i din utveckling och påverka din sjukdom eller din funktionsnedsättning på ett positivt sätt. De ska också bidra till att förbättra din arbetsförmåga. Att delta i aktiviteter är frivilligt Därför är det inget alternativ för dig som är mycket yngre än 18 år. Du kan söka till en folkhögskola innan du har fyllt 18 år men, som regel, måste du fylla 18 år senast under det kalenderåret som utbildning på en folkhögskolas allmän kurs påbörjas (för mer info se 9§ i Förordningen om Statsbidrag till Folkbildningen)

En sjukskrivning påverkar din vardag på olika sätt och det beror bland annat på vad orsaken till sjukskrivningen är. Det är lätt hänt att den vanliga strukturen på dagen förändras. Du kan känna dig isolerad hemma om du har ett arbete som du måste stanna hemma från. Kanske slutar du delta i aktiviteter som du haft Under din sjukskrivning och väg tillbaka till arbetet kan Vision vara ett stöd och ett bollplank. Om allt tyder på att du kommer att kunna gå tillbaka till ett jobb hos din ordinarie arbetsgivare senast dag 365 från insjuknandet, kan du dock i vissa fall ha rätt till sjukpenning fram till dess Sjukskrivning. Hur länge du blir sjukskriven är väldigt individuellt och beror på situationen på arbetsplatsen. Om det inte är möjligt att gå tillbaka till ditt arbete så är det viktigt att rehabiliteringen inriktas på att byta arbetsplats eller arbetsuppgifter Sjukpenning för anställda. De första 14 dagarna du är sjuk betalar din arbetsgivare sjuklön till dig istället för din vanliga lön. Sen kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Vissa arbetsgivare betalar inte sjuklön, då kan du istället ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan Svar på dina frågor om de nya reglerna efter corona - om läkarintyg behövs, vad smittbärarpenning innebär, hur vab funkar, om egenföretagare omfatta

Under tiden är den anställdes frånvaro semesterlönegrundande - 180 dagar per år i två hela intjänande år. Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats För en starkare primärvård! Akademiskt primärvårdscentrum bildades den 1 januari 2015 - då Centrum för allmänmedicin och de akademiska vårdcentralernas nätverk gick samman. Det nya centrumet arbetar, oberoende av driftsform, med utbildning, forskning och utveckling för studenter och personal i primärvården. Det sker i nära samverkan med hälso- och sjukvården, universitet.

Hej, Jag har blivit sjukskriven under min provanställning, sjukskrivningen är pga för höga stressnivåer orsakade på jobbet. Idag, några dagar innan min sjukskrivning är slut, fick jag ett samtal med min chef om att han inte förlänger min provanställning och det är pga att han inte riktigt hann känna av om jag skulle passa in till 100 på den rollen Sjukskrivning under corona - nya regler att hålla koll på . Slopat karensavdrag, senarelagt läkarintyg och ersättning för sjuklönekostnader - riksdagen har beslutat om flera åtgärder som påverkar reglerna vid anställdas sjukfrånvaro Gå in på Försäkringskassans webbplats och gör så här: Gör en sjukanmälan. Ansök om att behålla studiestödet under sjukdom i tjänsten Ansök om sjukpenning. Sjukanmäl dig helst första dagen du är sjuk. Om din anmälan kommer in senare än sju dagar efter den första sjukdagen, måste du ha särskilda skäl

Om personen väljer att gå kursen under tiden handen läks, ska han anses vara frisk de dagarna och arbetsgivaren förutsätts betala lön aktuella dagar. Min uppfattning är att det inte är rimligt att det är tillåtet att åka på utlandsresa under en sjukskrivning, men inte möjligt för en person att höja sin kompetens Vad behöver jag tänka på om jag blir sjuk under sommaren? Om du har ferietjänst ska du sjukanmäla dig utan dröjsmål till arbetsgivaren. Du kan också anmäla att du vill ta ut den semester som du går miste om på grund av sjukskrivningen under det kommande läsåret i stället Hur hanteras semester i samband med sjukskrivning? Som arbetsgivare ska man se till att alla anställda får minst fyra veckors semester under sommaren. Men vad gäller för de som är sjukskrivna, Det går åt 15 semesterdagar även om sjukskrivningen är på 50% Kom-i-håg-lista vid sjukskrivning för arbetsgivare. Här hittar du information om vad du ska göra när en anställd blir sjuk. Den första dagen i sjuklöneperioden är en karensdag. Från kalenderdag 2-14 ska du som arbetsgivare betala sjuklön till den anställda Du måste registrera dig på de kurser som du börjar. Om du läser flera kurser under en termin ska du registrera dig på dem, allt eftersom de börjar. När terminen är slut behöver du ha registrerat dig för minst samma antal veckor och poäng som det står i ditt beslut om studiemedel

När man går tekniskt-naturvetenskapligt basår så måste man klara 100 % av kurserna (vilket är helt absurt) för att få fortsatt studiemedel nästa år (när jag ska börja studera på riktigt). Jag har på grund av mina svårigheter/problem misslyckats med flera kurser och måste alltså ta igen de poäng jag missar genom sommarkurser SKR arbetar för att sjukskrivningsfrågan får en ökad prioritet i hälso- och sjukvården samt för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i arbetet med sjukskrivningar och rehabilitering Sjuka kan vi alla bli. Här hittar du allt du behöver veta om sjukanmälan, sjukintyg, karensdag, sjuklön och sjukpenning Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, social och arbetslivsinriktad art. Arbetslivsinriktad rehabilitering är de insatser som behövs för att den som har drabbats av sjukdom ska kunna återfå sin arbetsförmåga Det är viktigt att du säger till din arbetsgivare direkt om du blir sjuk under semestern, så att du får ta ut din ledighet vid ett annat tillfälle. Reglerna kring sjukskrivning under semester kan variera beroende på anställningsform och kollektivavtal, här är en sammanställning av vad som gäller

Studera med sjuk- eller aktivitetsersättnin

 1. a anställda och mig? Karensdag en har ersatts av karensavdrag från den 1 januari 2019. Det innebär att den som går hem p.g.a. sjukdom med kanske bara någon enstaka timme kvar att arbeta kommer att få reste rande del av karensavdraget avdraget från sjuklönen påföljande dag om hen.
 2. Kurser Öppna undermeny för Kurser Stäng undermeny för Kurser Försäkringskassan har under en tillfällig period valt att inte kräva läkarintyg till och med dag 21 när du ansöker om sjukpenning, och blir sjukskriven i en högre omfattning behöver du ett läkarintyg från och med dag åtta i den nya ökade sjukskrivningen
 3. Projektet Stöd för rätt sjukskrivning har utrett, utvecklat och testat ett IT-baserat bedömningsstöd som kan användas i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Stöd för rätt sjukskrivning ingår som villkor 5 i överenskommelsen om En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020

Munhälsobedömning - så går den till Här annonseras kommande utbildningar och aktiviteter inom området försäkringsmedicin och sjukskrivning. En webbaserad kurs som ger läkare under specialiseringstjänstgöring fördjupade kunskaper i klinisk försäkringsmedicin Sjukskrivning i praktiken Webbaserad baskurs Kursen ger kunskap om det uppdrag sjukvården har kring sjukskrivningspatienter. Den ger även praktiska redskap för att underlätta det egna arbetet med syfte att säkerställa patient - och rättssäkerhet i bedömningar i enlighet med socialförsäkringen. Kursens syfte och må

Kurs under pågående sjukskrivning - DIK frågor och svar - DI

Kan jag bli uppsagd under pågående sjukskrivning? Frågor och svar Förbundsjuristen Henrik Cronier svarar på frågor om vad som gäller i Finansförbundets avtal. Fråga: Jag är långtidssjuk­skriven och har av mina kollegor fått höra att en omorganisation är på gång på min arbetsplats Vem bör gå en kurs i fallskydd? Alla inom bygg- och rivningsbranschen, som arbetar på hög höjd med risk för fall, eller som direkt eller indirekt ansvarar för, planerar för, monterar/hanterar eller arbetar med fallskydd bör gå en fallskyddsutbildning

Barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning och nästan alla barn har också skolplikt. Skolplikt innebär att barn ska delta i skolans verksamhet. Rätt till utbildning innebär att barn har rätt till kostnadsfri utbildning. Här kan du läsa om vad reglerna säger om skolplikt och rätten till utbildning Att studera på distans kan beskrivas som frihet under ansvar där ett visst mått av självdisciplin är viktigt. För dig som inte kan gå en passande kurs på din ort kand et vara ett bra alternativ och möjlggöra ett lärande inom områden som annars inte var möjligt Kursen ges helt på distans i form av självstudier och tar ca. 3 timmar att genomföra. Du kan gå kursen när du vill och i din egen takt, avbryt och fortsätt när det passar dig - den är tillgänglig för dig dygnet runt under fyra veckor. Läs mer och anmäl dig här Erfarenheterna har visat att det går fort att tappa kontakten med arbetsplatsen under en sjukskrivning. Ju längre tid som går, desto större är risken för att arbetsmotivationen bryts. En kritisk gräns går någonstans vid 3-6 månader

Sjukskriven och utbildning - www

Studera distans vid sjukskrivning med sjukpenning

Kursen är upplagd som en baskurs i försäkrings-medicin och lämpar sig även för läkare under både AT- och ST-tjänstgöring. Tid och plats Helt webbaserad kurs avsedd för självstudier som tar totalt ca 2-3 timmar att genomföra. Du kan gå kursen när du vill och i din egen takt, avbryt oc Om du påbörjar en kurs och inte slutför den, exempelvis på grund av sjukdom, kan du i mån av plats erbjudas omregistrering på kursen. Omregistrering innebär att du går kursen en gång till. Om du bara behöver genomföra examinationer på kursen finns det oftast flera möjligheter till omexaminationer Under ett och samma år gäller dock att antalet tillfällen är begränsat till tre : Du kan gå om hela eller delar av kursen med nästa årskull, enbart delta vid skrivningstillfällena (tre nya under det Om du har hamnat efter på grund av en sjukskrivning eller måste ta en paus av särskilda skäl so

Lärare som under ferien är ledig med sjukpenning, föräldrapenning eller rehabiliteringspenning kan normalt inte avbryta ferien och ta ut ledigheten under annan del av året. Är du ledig på det sättet under ferien behåller du därför din ferielön under ledigheten Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer. Fysiologi och farmakologi Undervisar och bedriver.

Sjukskriven och studier Försäkringskassan iFoku

Nu i maj kommer vi anordna en tankesmedja för skolledare, beslutsfattare och sakkunniga om sjukskrivningar i skolan - i synnerhet inom gymnasieskolan. Vi får många frågor till centrala elevhälsan om rektorers frustration över hanteringen av sjukskrivningar, så under året som gått har jag börjat inventera vad frustrationen handlar om Svar: Under de två första veckorna av en sjukperiod får man sjuklön från arbetsgivaren. Därefter, från och med dag 15 i sjukperioden, är det Försäkringskassan som ersätter med sjukpenning. Eftersom sjukärendet har gått över till Försäkringskassan gäller inte sjuklönelagens regler om återinsjuknande

rättigheter att gå på SFI hur länge som helst eller att gå om en kurs. Skolverket poängterar att SFI inte ska vara en förvaringsplats när andra åtgärder inte fungerar. 3.1 Återinskrivning Inskrivning av en elev som tidigare har läst på SFI sker av undervisande lärare i kursen eleven var inskriven i tidigare Läkares arbete med sjukskrivning i Stockholm, 2017, 2012, 2008 och 2004 Huvudrapport från enkät 2017 och jämförelser med resultat från enkäterna 2012, 2008 resp 2004 Första rapporten från en enkät till läkare år 201 När man lämnar och går hem Att bli sjukskriven. Företagshälsovården. Syftet med sjukskrivningen. Vanliga känslor. Vad kan du göra som chef? Under sjukskrivningen Vikten av distans och vila. Vanliga reaktioner. Hålla kontakt. Sociala besök på jobbet. Vad kan du göra som chef? Att förbereda för återgång Vem styr återgången? När.

Alternativ till gymnasieavhopp - FrågaSYV

Sv: Tips på sysselsättning under sjukskrivning? Jag hade som du, men fick gå hemma från mitten av april och jag skulle ha i slutet av Juli. Så det blev ganska lång väntan. Men i mån av ork, ta dagen som den kommer Risker med sjukskrivning. Ju längre tid man är sjukskriven, desto svårare kan det vara att på nytt uppta sitt arbete. Således är det viktigt att undvika längre frånvaro från arbetet än vad som är nödvändigt. En sjukskrivning kan med fördel begränsas till deltid, då det minskar risken att bli sjukskriven på heltid, under lång tid

Sjukskrivning - 1177 Vårdguide

Under din uppsägningstid. Under uppsägningstiden är du skyldig att arbeta som vanligt och du har rätt till bibehållna anställningsvillkor. Upptäcker du att din uppsägningstid sträcker sig förbi det datum du ska börja en ny anställning, kan du försöka komma överens med din arbetsgivare att få sluta tidigare Här har vi samlat information om sjukskrivning. Hoppa till huvudinnehållet. Forena Bli medlem. Logga in. Meny Brödsmulenavigering. Start. Lön & villkor. Sjukskrivning. Kurser & event hur länge ett besök på en sida varar och hur många som besöker webbplatsen under en viss period Sv: Vad får man göra under sjukskrivning? Det beror ju på vad det är för skada/sjukdom och vad man har för jobb. Jag har varit hemma för bruten fot tre gånger. Nu sist fick jag en skena och klarade mig bra utan kryckor under kortare stunder. Kunde gå i skogen med hundarna, städa, gå på stan osv, dvs leva mitt liv rätt normalt Kurs ska minska stressen i Vindeln. 7 mars, 2019. Att minska eller hantera stressen i arbetslivet kan vara en nyckel till att få ner sjuktalen. Både när det gäller stressrelaterade tillstånd, och kanske även för att minska belastning och smärta Men det var inte förrän juni 2017, när jag gick en kurs i Stress & Utbrändhet hos Elisabeth Engqvist som polletten trillade ner om hur illa jag hade behandlat mig själv under alla år. Kört över mig själv, inte lyssnat på de signaler kroppen sände ut

Sjukskriven - Visio

Kan arbetsgivare tvinga till möte under sjukskrivning? Publicerat den 10 februari, 2017 8 februari, 2017 by Arbetsrättsjouren. Hej. Jag är för tillfället sjukskriven 25%. Jag går på en medicinsk behandling med allvarliga biverkningar. En av de i sig ofarligt biverkningar jag har är att utmattning Förebygga sjukskrivning spar stora pengar Det går bra för Brandskyddslaget. Bolaget växer och jobbar idag rikstäckande med över 1500 lika uppdrag per år. - Under perioder av tillväxt är det extra viktigt för företag att vårda sin personal, ta tag i stressrelaterade frågor och förebygga stress på ett positivt sätt Sjukskrivning. Foto: Ulf Palm. Visa bildtext Dölj bildtext. Arbetsgivaren betalar sjuklön under de första 14 dagarna som du är Om Försäkringskassan meddelar dig att du inte får mer sjukpenning måste du gå till arbetsförmedlingen första vardagen efter att du mottagit brevet från Försäkringskassan och vara aktivt. - Om du är privatanställd hos en arbetsgivare som har tecknat kollektivavtal med Kommunal, går din kollektivavtalade försäkring in redan från den 15:e dagen i din sjukskrivning. Här finns sidor som är märkta med ämnesordet Sjukskrivning Hur din rätt till sjukpenning ser ut och vilka krav som ställs på dig är under sjukskrivningsperioden varierar med längden på sjukskrivning. Kontakta Försäkringskassan för att få veta vad som gäller för dig. Kompletterande sjuklön med kollektivavtal. Om din arbetsgivare har kollektivavtal betalas vanligtvis sjuklön ut dag 15-90

Utmattningssyndrom - Stress

sjukskrivning och rehabiliteringsersättning sedan 2010 visas i figur 1. Som kan ses i figuren är det i synnerhet kvinnor som drabbas av sjukdom och skada som medför längre episoder av sjukskrivning. År 2018 sjukskrev sig 603 146 individer, en liten minskning från 607 623 individer under föregående år Men, det här handlade ju om övertid och sjukskrivning. Precis - beskrivningen ovan är orsaken till att det inte går att arbeta övertid under tid med sjukpenning från Försäkringskassan, kan man arbeta längre tid per dag än den deltidssjukskrivning man har så har man högre arbetsförmåga och därmed får man längre nivå av sjukpenning eller ingen alls

Sjukpenning för anställda - Försäkringskassa

Uppsägning eller avskedande vid sjukskrivning. 2012-11-14 i Arbetsgivarens skyldigheter. FRÅGA skillnaden mellan att bli uppsagd och att bli avskedad är att du som blir uppsagd har rätt till lön och förmåner under din uppsägningstid. Uppsägningstiden är minst två månader Vid metastaserad bröstcancer krävs oftast sjukskrivning under lång tid - ofta 1 år eller längre. Mer information hittar du här. Källa: Socialstyrelsen februari 2017. Denna sida uppdaterades senast: 2019-07-1 En sjukskrivning kan med fördel begränsas till deltid, då det minskar risken att bli sjukskriven på heltid, under lång tid. Förväntningar på dig Du själv är en viktig del i ditt tillfrisknande och du kan komma att få saker att göra och som du förväntas fullfölja Alltså under tiden jag har heltidsjobbat. Eller så har jag varit tokig hela tidenTydligen var jag He-Man förr. Det gick över! Jag som alltid orkat att jobba dubbelt, plugga 100% och jobba 100%, plugga, jobba och hålla kurser och träna hund och baka och renovera och pyssla och styra och hjälpa andra när det har behövt Sjukskrivning. Idag har jag varit hos läkaren och fått sjukskrivning, jag är mycket nöjd. Jag fick 50% som väntat och jag känner att det är helt okej i nuläget. Känner mig lättad =) Svara

Corona och sjukskrivning - så funkar de nya reglern

Min sjukskrivning är nu förlängd februari månad ut, och lär väl förlängas efter det också. Jag är dock pigg nog att börja ställa krav på min rehabilitering, och det verkar göra susen. Troligen kommer jag på fler samtal med min terapeut och eventuellt en kurs i \livsplanering\ Sjukskrivning - Idag har jag varit hos läkaren och fått sjukskrivning, jag är mycket nöjd. Jag fick 50% som vänta.. Under kursen får du bland annat lära dig: Anställningsintervju Vilka rättigheter och skyldigheter har arbetsgivare respektive arbetstagare när det gäller sjukdom och sjukskrivningar; Väldigt bra, bland de nyttigaste och intressanta kurser jag gått

Vad gäller vid Sjukskrivning? - Företagarn

Clara Färdiga Gå - i hälsans Kursen syftar till att förbättra deltagarnas fysiska och psykiska hälsa, Under programmet har deltagarna fri tillgång till ClaraHälsans träningslokal. Arbetsgivare, medarbetare och ClaraHälsan träffas innan start och fastställer målsättning,. Vissa kurser är mer inriktade kring en specifik roll, till exempel en rehabiliteringskoordinator. I en sådan utbildning får du praktiska kunskaper på hur du kan lägga upp en rehabiliteringsplan, men du får också lära dig mer om specifika regler som gäller vid sjukskrivningar, anställningsavtal och var ansvaret ligger i olika skeenden Under kongressen Framtidens Specialistläkare erbjuder vi i år hela nio kurser baserade på de delmål som är gemensamma för majoriteten av specialiteterna, de så kallade A- och B-målen. Stäm av med din handledare hur Du på bästa sätt ska kunna uppnå ett delmål i relation till Din specialitet, Dina kunskapsbehov och det våra kurser erbjuder Så ser arbetsgivarens ansvar ut vid sjukdom 2020-02-04. Vad är viktigast på små företag när det gäller rehabilitering? - Att ta tag i rehabiliteringen och inte vänta på att Försäkringskassan ska höra av sig, svarar Anna Sporrong, rehabexpert, med lång erfarenhet av området

Under 2000-talet har hon forskat kring sambandet mellan vardag och hälsa, det vill säga vad vi gör och hur vi mår. Hon har tagit fram gruppbehandlingsmetoden ReDO™. Därtill har forskningsprojekt visat på god återgång till arbetet och mindre sjukskrivningar för de som gått kurserna Sjukskrivning av elever ska alltid innebära att det finns en behandlande läkare ansvarig och detta bör inte vara skolläkaren då vi ju inte har direkt behandlingsansvar av elever, men skoläkaren ska finnas delaktig i insatsen och agera rådgivare till skolledning. Nils Lundin. Publicerat: 2009-02-23 19:2 Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer. Vid lindrig förstagångsdepression bör sjukskrivning undvikas. Vid lindrig depressiv episod kan patienten sjukskrivas upp till 3 månader i första hand partiell sjukskrivning för att i möjligaste mån bibehålla aktivitetsnivå och sociala kontakter Att gå en kurs i barnteater är vanligt bland barn i åldern 4-10 år. På barnteatern får alla barn möjlighet att uttrycka sin fantasi: Barnmotorik och rörelseglädje tillsammans med mycket lek är ett vanligt upplägg under en kurs i barnteater. Cirkus

 • Hemmings motor classic cars for sale.
 • Bildas mycket saliv.
 • M stak pwo.
 • Bildas mycket saliv.
 • Sverige bästa landet i världen.
 • Kalasinbjudan mall word.
 • Eukonkanto säännöt.
 • Zakynthos things to see.
 • Besked om semester senast.
 • Stratovulkan island.
 • Binära optioner nordnet.
 • Japanska urban legends svenska.
 • Enplanshus i vinkel.
 • Hur mycket kalorier behöver jag.
 • Bra deals på resor.
 • Gefleckter schierling samen.
 • Ergotherapie und physiotherapie unterschied.
 • Bakugan season 1.
 • Ritningar båt.
 • Roliga förkläden till män.
 • Indirekte rede konjunktiv übungen.
 • Konstnärshuset kroki.
 • Stadthalle klagenfurt sitzplan.
 • Bronte systrarna.
 • Värmeöverföring via strålning.
 • Ballett erwachsene buxtehude.
 • Klockan i teneriffa.
 • Latest news on red dead redemption 2.
 • Barn snarkar vid förkylning.
 • Willy wonka and the chocolate factory stream.
 • Milwaukee bucks arena.
 • Byta ram minne laptop.
 • Ex on the beach sverige wiki.
 • Svensk julmat.
 • Økonomisk teori.
 • Liten bukplastik lokalbedövning.
 • Vad är vagnskadegaranti.
 • Waage horoskop 2017 november.
 • Hammond organ.
 • Fullmakt dödsbo swedbank.
 • Bo på slott i bayern.