Home

Bas kontoplan med instruktioner

Baskontoplan 2020 med konteringsanvisningar

3.1 Handel med utlandet. 3.1.1 Försäljning av varor till EU-länder> 3.1.2 Inköp av varor från EU-länder> 3.1.3 Försäljning av varor till tredje land> 3.1.4 Inköp av varor från tredje land> 3.1.5 Tjänstehandel med utlandet> 3.1.6 Utländsk moms i fakturan> 3.1.7 Redovisning av försäljning till EU-länder> 3.1.8 Redovisningsexempel> Här hittar du GRATIS KONTOPLANER FÖR 2018. Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här BAS Kontoplan är en generell plan för systematisering och kontering av affärshändelser. Den kan användas av företag och organisationer oberoende av storlek, typ av verksamhet och juridisk form. Läs mer Kontoplanen är anpassad till årsredovisningslagen, skattelagstiftningen och gällande redovisningsrekommendationer BAS-kontoplanen är emellertid den helt dominerande kontoplanen idag inom svenskt näringsliv. Upattningsvis använder 95 % av alla företag i Sverige någon form av BAS-kontoplan. BAS-kontoplanen tas fram av BAS-intressenternas Förening som är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter FastBAS utarbetas i samarbete mellan Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna och innehåller konton för alla typer av fastighetsägare och fastighetsförvaltare, både gällande associationsform och företagsstorlek. Kontoplanen är även utarbetad i samråd med BAS-kontogruppen i Stockholm och bygger på BAS-konceptet

BAS-kontoplan - kontoplanen som är S K I T-lätt att förstå! Redaktionen 2019-12-20. Vitsen med en så omfattande kontoplan som tar upp allt är att den ska kunna användas av även de allra största företagen. I det mindre företaget används sällan mer än en liten bråkdel av de möjliga kontona Bokföringsboken är en handbok för löpande redovisning. Boken är ett viktigt komplement till BAS-kontoplanen och innehåller detaljerade konteringsinstruktioner för alla BAS-konton. Instruktionerna är ett nödvändigt stöd vid löpande klassificering och bokföring av affärshändelser om man vill bokföra rätt direkt

Kontoplaner. BAS-kontoplanen är en standardiserad kontoplan som är anpassad till årsredovisningslagen, skattelagstiftningen och gällande redovisningsrekommendationer. De BAS-kontoplaner som finns i ditt program innehåller kontoplaner för aktiebolag, ekonomisk förening, enskild firma, förening och handelsbolag BAS - mer än en kontoplan. BAS-intressenternas Förening är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. Föreningen har till ändamål att förvalta och utveckla BAS-kontoplanen och publikationer i anslutning till denna Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år. Bläddra i menyn för att jämföra andra årtal. Välj Kontoplan BAS 2020 BAS 2019 BAS 2018 BAS 2017 BAS 2016 BAS 2015 BAS 2014 BAS 2013 BAS 2012 BAS 2011 BAS 2010 BAS 2009 BAS 2008 BAS 2007 BAS 2006 BAS 200

BAS Kontoplan med instruktioner Författar-presentation: Liber: BAS Kontoplan är en generell plan för systematisering och kontering av affärshändelser. Den kan användas av företag och organisationer oberoende av storlek, typ av verksamhet och juridisk form BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring.. Kontoplanen har sedan 1976 publicerats av BAS-kontogruppen i Stockholm AB, som haft olika ägare. Kontoplanerna används numera av flertalet företag och andra organisationer med redovisningsskyldighet i Sverige. Även tillverkare av bokföringsprogram använder sig av formatet BAS Kontoplan är en generell plan för systematisering och kontering av affärshändelser. Den kan användas av företag och organisationer oberoende av storlek, typ av verksamhet och juridisk form. Kontoplanen är anpassad till årsredovisningslagen, skattelagstiftningen och gällande redovisningsrekommendationer

Kontoplaner - BAS

BAS Kontoplan med instruktioner av Liber- Glansholms

 1. BAS-boken omfattar fler än 2 000 uppslagsord och affärshändelser, innehåller fler än 1 200 konton, över 400 utförliga instruktioner till konton och fler än 1 500 hänvisningar till lagar och normer. BAS-boken innehåller dessutom över 50 sidor med fördjupning inom olika områden t.ex. redovisning av vinstmarginalmoms
 2. Sedan flera år tillbaka finns däremot en kontoplan som de flesta företagen använder: BAS-kontoplanen. Den innehåller många konton och underkonton. Fördelarna med att använda BAS-kontoplanen är bl.a. att den är uppbyggd utifrån hur en resultat- och balansräkning ska vara uppställd och att den innehåller en koppling till hur olika poster ska redovisas i självdeklarationen
 3. Häftad, 2006. Den här utgåvan av BAS 2006. BAS-kontoplan med instruktioner är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare
 4. Våra experter hjälper dig eftersöka BAS 2006. BAS-kontoplan med instruktioner - utan extra kostnad. Glansholms Antikvariat har många tusentals böcker på lager - och över 10 miljoner böcker hos våra underleverantörer. Vi har en unik service till dig - efterlys boken och våra experter eftersöker den åt dig och återkommer inom några dagar
 5. Förmodligen känner du redan till BAS-kontoplanen, i praktiken svensk standard sedan mer än 30 år. Men BAS-boken är så mycket mer än bara en kontoplan. BAS-boken är en heltäckande handbok för svensk redovisning. Den ger dig praktiska råd, tips, instruktioner och fördjupningar i ett pedagogiskt och lättanvänt format
 6. Häftad, 2003. Den här utgåvan av BAS 2004 : BAS-kontoplan med instruktioner är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare

Förmodligen känner du redan till BAS-kontoplanen, i praktiken svensk standard sedan mer än 30 år. Men BAS-boken är så mycket mer än bara en kontoplan. BAS-boken är en heltäckande handbok för svensk redovisning. Den ger dig praktiska råd, tips, instruktioner och fördjupningar i ett pedagogiskt och lättanvänt format. Sök på affärshändelser, uppslagsord eller kontonummer. BAS fokuserar på kontoplanens struktur och uppbyggnad och ägs och drivs av näringslivet. BAS 2015. Här finns kontoplanen från BAS för år 2015. BAS 2019. Läs om ändringar i BAS 2019. Ändringar i BAS-kontoplanen. Här finns en genomgång av ändringen i BAS 2015 för konton som berör omvänd skattskyldighet BAS Kontoplan är en generell plan för systematisering och kontering av affärshändelser. Den kan användas av företag och organisationer oberoende av storlek, typ av verksamhet och juridisk form. Konteringsinstruktionerna har uppdaterats och kompletterats med hänsyn till nya och ändrade lagar och till Bokföringsnämndens nya eller ändrade normer

Våra experter hjälper dig eftersöka BAS-boken 2009 : kontoplan, instruktioner och fördjupning - utan extra kostnad. Glansholms Antikvariat har många tusentals böcker på lager - och över 10 miljoner böcker hos våra underleverantörer. Vi har en unik service till dig - efterlys boken och våra experter eftersöker den åt dig och återkommer inom några dagar Med BAS utförliga konterings­instruktioner bokför du rätt direkt vid den löpande bokföringen. Instruktionerna har även anpassats till K2- och K3-reglerna. I boken finns en omfattande fördjupnings­del som bland annat tar upp bokföring vid omvänd moms t.ex. vid import,. plan, Kommun-Bas 95. Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas i flera omgångar (Kommun-Bas 98, 02, 05, 13 och 19). Den Bas-kontoplan som finns för näringslivet har alltid varit och är en förebild för olika versioner av Kommun-Bas. De olika kontoplanerna uppvisar likheter men också olikheter som bl. a förkla Så är BAS-kontoplanen uppbyggd. BAS-kontoplanen är uppbyggd i kontoklasserna 0-9 och varje klass har ett antal konton under sig. Kontona i sin tur är oftast benämnda med fyra siffror som visar vilken klass och grupp de tillhör. BAS-kontoplanen finns att ladda ner i olika versioner på www.bas.se

Skillnader i BAS-kontoplan mellan faktureringsmetoden och kontantmetoden Något som kan vara bra att tänka på är att den BAS-kontoplan som används för faktureringsmetoden BAS20** innehåller fler konton än BAS 20** K1 som kan används för företag som använder kontantmetoden BAS 96: baskontoplan med instruktioner. Industrilitteratur, 1996 - 223 pages. 0 Reviews. What people are saying - Write a review. We haven't found any reviews in the usual places. Bibliographic information. Title: BAS 96: baskontoplan med instruktioner: Contributor: BAS-gruppen: Publisher: Industrilitteratur, 1996: ISBN Den Bas-kontoplan som finns för näringslivet har alltid varit och är en förebild för olika versioner av Kommun-Bas. Jämfört med den tidigare versionen Kommun-Bas 20r innebär Kommun-Bas 21 genom förtydliganden i beskrivningar av konton. Instruktioner för uppgiftslämnare från kommuner till Räkenskapssammandraget.

BAS kontoplan - Srf Redovisnin

 1. Syftet med Region-Bas är att åstadkomma en kontoplan som fungerar som en ram för hur redovisningen i regioner kan läggas upp. Dessutom ges bättre förutsättningar vid inlämnande av statistikuppgifter till SCB och för jämförelser mellan regioner eftersom kontoplanen definierar begrepp på ett enhetligt sätt
 2. Den ansluter till den kontoplan som används i näringslivet, men har anpassats till specifika statliga förhållanden, med bland annat speciella konton för transfereringar och skatteintäkter. Det ligger ett stort värde i att myndigheterna följer baskontoplanen så långt som möjligt, för att ge en enhetlig utformning av redovisningen i staten
 3. 40-45 Inköp av varor och material Fria kontogrupper (nedanstående konton är enbart exempel) 4000 Inköp av varor från Sverige 4200 Sålda varor VMB 421

FastBAS kontoplanen med branschanpassade avsnitt

 1. Kontoplan. I din bokföring använder du dig av olika konton för att registrera företagets olika affärshändelser, alla dessa konton tillsammans utgör din kontoplan. BAS-kontoplaner. BAS-kontoplaner är ett slags standardiserade kontoplaner som används av de allra flesta oavsett företagsform
 2. kommuner - Instruktioner . men det är även viktigt med periodiseringen över kvartalen. Blankettens innehåll . uppgifterna definieras utifrån kontoplanen Kommun-Bas 20. Det är enskilda konton, kontogrupper eller underkonton som efterfrågas oavsett verksamhet. Om en egen kontoplan används måste denn
 3. överblick till varför de väljer att använda sig utav BAS-kontoplanen. Tillsammans med motivationen lägger detta en grund till hur fortsatt forskning kan utformas. Nyckelord: BAS-kontoplan, Motivation, Redovisningsval, Interna faktorer och Externa faktorer
 4. Idrottens BAS-kontoplan som av BAS-kontogruppen är en godkänd branschkontoplan, har framtagits för att underlätta idrottsföreningarnas dagliga arbete med bokföring. Kontoplanen finns tillgänglig i det flesta på marknaden förekommande bokföringsprogram, som uppdateras när ändringar sker

Baskontoplanen - en kontoplan som är SKIT-lätt att förstå

BAS 2004 : BAS-kontoplan med instruktioner Utgiven av: Norstedts Juridik AB. Bokinformatio Kontoplan BAS 2020 = Ändring eller tillägg jämfört med 2019. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 1386 och 1869 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en grundläggande bokföring BAS kontoplan; Företagsanalys med redovisningsinformation; Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag; Myndigheter - redovisning, bolagsrätt, skatt och företagande; Hem » BAS kontoplan » 3 Rörelsens inkomster/intäkter. 3 Rörelsens inkomster/intäkter. 30-34 Huvudintäkter

Idrottens BAS-kontoplan har inte uppdaterats, version 3.1 gäller fortfarande. Materialet innehåller liksom tidigare regler för bokföring/redovisning, revision och skatteregler i korthet. Idrottens BAS-kontoplan och konteringsinstruktioner finns i ett eget dokument FastBAS 2017 är en branschanpassad kontoplan för alla typer av fastighetsägare, oavsett storlek eller juridisk form. Kontoplanen är utarbetad av SABO och Fastighetsägarna i samråd med BAS. Kontoplanen innehåller de speciella koton framför allt i klass 3 och 4 som fas­tig­hetsägare behöver och är rensad från konton som en fastighetsägare normalt inte behöver Buy BAS Kontoplan med instruktioner by (ISBN: 9789139107415) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders

Bokföringsboken - BAS

Kontoplan. I BL Administration arbetar du normalt med kontoplanen BAS 20XX, men det finns också möjlighet att lägga upp företag med BAS 96, även om vi inte rekommenderar det. Det finns dessutom ett antal branschkontoplaner inlagda i programmet Bas-kontoplanen omfattar många konton, eftersom den ska kunna användas i alla företagsformer oavsett bransch och företagets storlek. Därför ska du bara välja ut de konton som passar ditt företag och på så sätt göra din egen kontoplan. Du kan också bygga ut Bas-kontoplanen Compre o livro BAS-boken 2009 : kontoplan, instruktioner och fördjupning na Amazon.com.br: confira as ofertas para livros em inglês e importado I Idrottens BAS-kontoplan men tillhörande utförliga instruktioner, denna har inte ändrats nu utan version 3.1 gäller. Under 2016 kom BFN med beslut om årsredovisning i mindre företag BFNAR 2016:10 som nu innehåller regler för ideella föreningar och som gäller för bokslut där räkenskapsåret inleds från och med 1 januari 2017 Hem » Kontoplan BAS 2019. Kontoplan BAS 2019 *= ändring eller tillägg jämfört med 2017. Innehåll. 1 Tillgångar; 2 Eget kapital och skulder; 3 Rörelsens. BAS 96: baskontoplan med instruktioner. Industrilitteratur, 1996 - 223 pages. 0 Reviews. BAS 2003: BAS-kontoplan med instruktioner No preview available - 2003 . BAS-kontoplan - Wikiped

Programdelen finns under Bokföring - Kontoplan. De färdiga kontoplaner som följer med programmet utgår från BAS-kontogruppens standardkontoplaner. Du kan registrera konton i kontoklass 0, 1-8 och 9. Du utgår lämpligast från någon av de medföljande kontoplanerna och lägger till och tar bort konton för att skapa din egen kontoplan Vad är BAS-kontoplan? För att personer som jobbar i olika system och företag ska kunna förstå vad i ett bolags bokföring som består av tillgångar, skulder, intäkter respektive kostnader använder man en och samma kontoplan. Det är här vi har vår BAS-kontoplan. Den kan variera mellan åren, men är i grund och botten densamma BAS 2006 Kontoplan som SIE-fil? Tråden skapades 2006-04-18 och har fått 11 svar. Det senaste inlägget skrevs 2010-04-13. 1. Skriv svar. 2006-04-18 11:05 #1. Taz_1999; Medlem Stockholm; 2006-04-18 11:05; Jag letar efter en SIE-fil med BAS 2006 Kontoplanen i, för import till bokföringsprogram. Någon som vet var man kan hitta en sådan BAS-kontoplanen är en standardiserad kontoplan för systematisering och kontering av affärshändelser som kan användas oberoende av företagets storlek och verksamhet. Varje konto i BAS-kontoplanen har både ett kontonummer och ett kontonamn. Företagen får naturligtvis använda vilken kontoplan de vill men BAS-kontoplanen underlättar framtagandet av en egen kontoplan Företagsanalys med redovisningsinformation Här finner du Srf konsulternas beskrivning av hur man genom att arbeta med nyckeltal och kassaflöden kan analysera ett företag. Nyckeltal är oftast ekonomiska relationer som beräknas till ny information, till exempel hur många procent resultatet är av omsättningen

Buy BAS-boken 2009 : kontoplan, instruktioner och fördjupning by Sören Karlsson (ISBN: 9789139110484) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders Alla konton i BAS-kontoplanen har en egen fyrställig sifferkombination, där den första siffran i kontot anger kontoklass. I BAS-kontoplanen har till exempelvis kontot Kassa alltid kontonummer 1910, vilket betyder att kassakontot tillhör kontoklass 1. Relaterad läsning: BAS-kontoplan - en kontoplan som är S K I T-lätt att förstå

Kontoplaner - Vism

 1. Ny Kontoplan f r F renklat rsbokslut K1-Enskild n ringsidkare : Bas2007(K1)-Enskild n ringsidkare : Nya kontoplaner anpassade till den nya momsrapporten(2007) Bas2006(07)-Aktiebolag & Ekonomiska f reningar : Bas2006(07)-Handelsbolag & Kommanditbolag : Bas2006(07)-Enskild n ringsidkare : Bas96(07)-Enskild n ringsidkar
 2. Instruktioner för Räkenskapssammandraget 2014 Inledning Statistiska centralbyrån 0 Att arbeta med blanketten Kontona definieras enligt L-Bas 2013. Om egna konton används måste dessa översättas till befintliga L-Bas konton
 3. Instruktioner 3 av 5 Nedan beskrivs webblankettens delar. Inledande fråga - sida 2 Ange om förbundet har bedrivit verksamhet under 2019. Om förbundet inte bedrev verksamhet under 2019 lämnar ni en kommentar om orsaken till detta. Kontoplan - sida 3 Ange om ni följer Kommun-Bas 19 eller annan kontoplan. Om anna

Våra experter hjälper dig eftersöka BAS 2003 : kontotabell på svenska chart of accounts in English Kontenrahmen auf Deutsch Svensk/engelsk/tysk kontotabell BAS-kontoplan med instruktioner - utan extra kostnad. Glansholms Antikvariat har många tusentals böcker på lager - och över 10 miljoner böcker hos våra underleverantörer BAS är idag med andra ord att betrakta som ett koncept och inte enbart en kontoplan. BAS-produkterna uppdateras kontinuerligt utifrån förändringar i omvärlden med den styrkan att många påverkande intressenter finns representerade som medlemmar och i styrelsen. Srf konsulterna finns representerade i föreningens styrelse Kontoplan & Balanser - här hittar du alla baskonton och underkonton i kontoplanen « BAS Förenklat årsbokslut (K1) - Kontoplan 2018 ». Här kan du även lägga in ingående balanserna för räkenskapsåret och mallen räknar sedan på basen av dem och alla bokningar nuvarande/utgående balanserna ^ EU BAS 99 - Kontoplan med instruktioner, Baskontogruppen i Stockholm AB og Industrilitteratur AB, 1998, trykket i Jönköping i 1998, ISBN 91-7548-550-8 ^ BASS historie Arkiverad 9 juni 2015 hentet fra the Wayback Machine . Eksterne links . BAS-kontogruppe De heter Idrottens BAS-kontoplan och Idrottens K1-kontoplan. Kontoplanen K1 används om föreningen redovisar enligt reglerna för förenklat årsbokslut. De eventuella förändringar de gjort mellan år 2013 och 2014 kan du enkelt lägga till manuellt i din kontoplan sen i efterhand

Startsidan - BAS

BAS-kontoplanen på engelska är bland annat efterfrågad av svenska företag med dotterbolag utomlands. Man vill gärna använda en kontoplan som stämmer med den svenska, som har samma upplägg och samma konton BAS-kontoplan BAS-kontoplan är en standardiserad kontoplan för bokföring med syfte att underlätta och förenkla ett företags bokföring. En standard underlättar dessutom användning, läsning och granskning av kontoplaner. Den första upplagan av BAS-kontoplanen gavs ut 1976 i samband med en ny bokföringslag Bokföringsenheter, statliga fonder utanför budgeten och Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning Konton i bokföringen Enligt 42 b § 4 mom. i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) (ändrad genom 600/1997) meddelar Statskontoret närmare föreskrifter om kontosystemet och kontoförteckningarna. Statskontoret har i dag beslutat meddela en föreskrift om. Skulle du mot förmodan ha konton som inte finns tillagda i kontoplanen så kan du skapa dessa under Inställningar → Kontoplan. Observera att det enbart gäller konton som du tidigare har kunnat använda i Bokio men som inte är med i BAS 2015

Arbetet med BAS 97 har nu kommit igång och de första tankarna har varit ute på remiss hos ett 40-tal Man tror inte på någon europeisk kontoplan utan förordade en vidareutveckling av BAS som Vissa tyckte att det skulle ingå medan andra tyckte att arbetsgruppen skulle koncentrera sig på kontotabellen med instruktioner,. RF bad samtliga 72 medlemsförbunds bedöma hur deras verksamhet skulle påverkas, om vissa av dagens restriktioner och allmänna råd ligger kvar året ut. Förbundens behov juli till och med september upattades till 1 260 miljoner kronor

Bas 2013 - Bas

en uprivning bokförs på konton i BAS- kontoplanen utgår vi ifrån ett exempel som berör en byggnad. Exempel 2:6 Byggnaden anskaffades i början av 1993 för 5 000 000 kr och skrivs årligen av med 3 % (150 000 kr). Under perioden 1993 - 2012 har avskrivningar gjorts med 3 000 000 kr (20 x 150 000 kr) BAS-kontoplanen finns även anpassad till ett flertal branscher. BAS-kontoplanen är uppbyggd på fyra huvudprinciper enligt följande. För affärsredovisning. Det vill säga registrering av företagets affärs- händelser. För dubbel bokföring. Innebär att samtliga affärshändelser ska registreras med lika stora belopp i debet och kredit Kontoplan BAS En kontoplan är en förteckning över alla konton en verksamhet använder för att bokföra. Kontoplan BAS är en standardiserad sådan och innehåller väldigt många konton för att du ska ha möjlighet att välja och göra en så detaljerad bokföring som möjligt med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Lär bokföringens grunder på några minuter Författare: Christer Svensson Utgivningsår: 2018 E-bok ISBN: 978-91-981744-1- Filformat: EPUB med vattenmärke Storlek: 0,1 MB Denna korta kurs lär ut principerna för bokföring, särskilt BAS iii Sammanfattning Titel: Med BAS som bas? En studie om BAS-kontoplanens standardisering inom svenska branschorganisationer Seminariedatum: 2018-05-04 Kurs: FEG313 Redovisning, kandidatuppsats Författare: Klas Martinsson och Anton Åstrand Handledare: Christer Dagman Examinator: Peter Beusch Nyckelord: BAS-kontoplanen, branschorganisationer, standardiserin

BAS Kontoplan med instruktioner av Liber - LitteraturMagazine

Beskrivning: Nettot av företagets finansiella intäkter och kostnader från koncernföretag med undantag av räntor, koncernbidrag och nedskrivningar, t.ex. erhållna utdelningar, andel i handelsbolags resultat och realisationsresultat. Konto 8070-8089, 8170-8189, 8270-8289 eller 8370-838 Ny Kontoplan för Förenklat årsbokslut K1-Enskild näringsidkare : Bas2007(K1)-Enskild näringsidkare : Nya kontoplaner anpassade till den nya momsrapporten(2007) Bas2006(07)-Aktiebolag & Ekonomiska föreningar : Bas2006(07)-Handelsbolag & Kommanditbolag : Bas2006(07)-Enskild näringsidkare : Bas96(07)-Enskild näringsidkar

BAS-kontoplan - Wikipedi

Kontoplan - Balanskonton. Är en förteckning över SLU:s balanskonton. Kontoplan - Resultatkonton. Listar SLU:s resultatkonton. Kontoplan med S-koder. Innehåller både balans- och resultatkonton men har även information om kontots S-kod. Vid inrapportering av utfallet till staten använder vi S-koderna och inte kontona i vår egen kontoplan Kontoplan LRF BAS 2018? 8 inlägg 2236 visningar 1 följer Svara, dela mm... Sida 1 av 1; Kontoplan LRF BAS 2018? #564099. sen tar ud med de konton du behöver för tillfället. Även om LRF:s kontoplan uppdateras regelbundet, så ligger man normalt kva i den man började med, så det gör inget om den man tar är 2 år gammal Kontoplan med S-koder. Innehåller både balans- och resultatkonton men har även information om kontots S-kod. Vid inrapportering av utfallet till staten använder vi S-koderna och inte kontona i vår egen kontoplan. Flera konton kan ha samma S-kod. Kontoplanerna kommer längre fram kompletteras med exempel på hur kontona ska användas Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här. Klicka här om du vill se skillnader BAS 2016 - BAS 2015. Eller jämför tidigare år här. Kontoplan för 2016 Omfattning PDF XLS (Excel) BAS 2016alla typer av företag utom de som upprättar förenklat årsbokslut fullständig BAS 2016 BAS 2016 BAS 2016 för K BAS har i slutet av augusti 2015 tecknat ett samarbetsavtal med SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund ). Samarbetet med SRF innebär i korthet att SRF i enlighet med BAS instruktioner ska producera sakinnehållet i BAS-produkterna samt i samarbete med ett förlag mångfaldiga, marknadsföra och distribuera BAS-produkterna

BAS Kontoplan med instruktioner - Häftad (9789139107415

Kontoplan.se Bokföring på nätet Enkelt ★ Smart ★ Säkert. Prova direkt genom att logga in med något av följande alternativ. Du får automatiskt ett 30 dagars prov-abonnemang utan bindingstid Kontoplan - Listan med konteringar och kontosaldo. Winbas hjälp. Kontoplan. Skärmlistan med transaktioner och kontosaldo : Knapplistan med saldo och transaktioner visas överallt där kontoplanen visas förutsätt att den inloggade användaren har WB-rättigheter eller rättigheter för Utskrifter bokföring. Dessutom. I UNI_BAS finns då inget konto för traktorkostnader, inget för MC, moped-kostnader och inte heller för helikopterkostnader. Annars kan man i just ett byggföretag mycket väl komplettera sin kontoplan med t.ex: OBS! Man måste dock ta i beaktande att konteringsarbetet kommer att ta betydligt längre tid. 4110 Jord, Grus- och bergmateria Om ni inte har en redovisningskonsult som föreslår någon särskild så finns det en kontoplan som heter Förening BAS 2013 som du kan använda. Vill du skapa en helt egen kontoplan från grunden finns det möjlighet att skapa en tom kontoplan och då väljer du det alternativet som heter just Tom kontoplan Det är här vi har vår BAS-kontoplan. Den kan variera mellan åren, men är i grund och botten densamma. I Bokio använder vi BAS-kontoplan 2015. Du hittar hela kontoplanen under Inställningar → Kontoplan. Kontoplanen består av fyra huvudgrupper. De i sin tur består av kontoklasser som sedan är indelade i underkonton. Se nedan.

Förklaring av kontoplan. Tråden skapades 2005-02-06 och har fått 9 svar. Det senaste inlägget skrevs 2005-06-20. 1. Jag har köpt en ringpärm som heter just BAS 2000 - Baskontoplan med instruktioner utgiven av Industrilitteratur och den har gett mig flera aha-upplevelser i vilka konton som skall användas till vad På denna sida följer lite instruktioner om hur du går till väga i BAS-systemet som ny användare. • Du ska innan du försöker logga in ha fått ett mail från Trosa Båtklubb med information och ditt användarnamn. • Börja med att klicka på länken Inloggning BAS, på föregående sida, då kommer du till BAS inloggningssida Læs med her! En kontoplan for en produktionsvirksomhed bruges på samme måde som en almindelig kontoplan. Forskellen består i, at en kontoplan for produktionsvirksomheders omkostningskonti har en funktionsopdelt resultatopgørelse, som på godt dansk betyder, at omkostningskontiene inddeles efter funktionerne i en produktionsvirksomhed Skatteregler för aktie- och handelsbolag - med deklarationsanvisningar (SKV 294) På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor Användes vid övergången från äldre kontoplan till EU-Bas 97. Byte av kontoplan. Typ av konto. Typ av konto är antingen balanskonto eller resultatkonto. Typen sätts automatiskt till balanskonto för konton i intervallet 1000-2999 och till resultatkonto från och med nummer 3000

Stream Bas - Streama via appen eller webbläsaren till tv:n, datorn, surfplattan och mobilen. Helt utan tv-box Utskrift av kontoplan. Manual Verkstanet BAS. Innehåll | Sök. Introduktion Verkstanet BAS; Dokumenttyper som hanteras i Verkstanet BAS Solid; Autokortet; Enkel handledning. Jag ska fakturera ett försäkringsbolag, hur gör jag med självrisken? Hur fakturerar jag enbart moms? Menyfunktioner Verkstanet BAS. Arkiv. Spara aktivt dokument.

BAS 2004 : BAS-kontoplan med instruktioner av Norstedts

I samband med coronakrisen beviljar Skatteverket regel­mässigt anstånd med betalning av moms, arbetsgivar­avgifter och källskatt. BAS-gruppen har därför tagit fram konterings­instruktioner för hur anstånde ska bokföras samt ett nytt särskilt skuldkonto, 2852 Anståndsbelopp för moms, arbetsgivar­avgifter och källskatt Med Industriteknik BAS får arbetsgivare, medarbetare, arbetsförmedlare och utbildningsanordnare klara besked kring vilken baskompetens som krävs för att kunna jobba inom industriell produktion. I baskonceptet säkerställs den lägsta kompetensnivå som krävs för arbetsinnehåll som återfinns i samtliga branscher och där kravet på kompetens för att klara jobbet är lika oavsett bransch

Kontoplan Kontoplanen är en lista över de konton som används i bokföringen. Den består Om du skulle ange ett procentvärde med decimaler som inte motsvarar ett belopp i heltal kommer procentvärdet att avrundas. Detta eftersom en budget oftast anges i heltal Sv: Kontoplan EU BAS -Hästverksamhet /SPCS Det finns inget tvång i en liten verksamhet att använda en BAS kontoplan men det underlättar mycket eftersom andra människor förstår dina kontoplan och därmed din verksamhet. Mjölkningskontona antar jag är intäktskonton (börjar på 3) och kostnadskonton (börjar på 4) Bokföringsprogram Bokis med BAS-kontoplan. Säkert, användarvänligt och prisvärt för företag och föreningar. Säkerhet sätter vi högt. Vårt team har mer än 25 års erfarenhet från utveckling av bokföringsprogram för småföretag och föreningar Bas (av grekiska ba'sis, grund, något man står eller går på ).Detta bas är även ursprung till verbet basera och adjektivet basal.. Bas i betydelser som avser låg (ej hög), kommer av italienskans basso: låg (från grekiska, sedan latin bassus) . Bas eller BAS kan syfta på: .BAS eller .bas - filändelse för ett program skrivet i BASIC, se Lista över filändelse I eEkonomi finns dessvärre inte BAS 96 för jordbruk som ett alternativ. Du kan forma kontoplanen under Inställningar - Kontoplan genom att lägga till nya konton samt redigera befintliga. Klicka på Nytt konto för att skapa nytt. Klicka på ett befintligt och välj Redigera för att ändra på ett konto som redan finns Affärsbokföringens kontoplan har indelats i grupper enligt avkastnings- och kostnadskalkylen och balansräkningen. Kontoplanen är en detaljerad förteckning, inklusive innehållsbeskrivningar, över de konton som under redovisningsperioden används i bokföringen. Affärsbokföringens kontoplan publiceras på Statskontorets webbplats

 • Koko petkov dubai.
 • Pox normalvärde.
 • Waar wonen bekende nederlanders.
 • Ss 914221:2006.
 • Canon app.
 • Danske bank helsingborg.
 • Linux operating system.
 • Weekend festival stockholm 2018 artister.
 • Wikipedia bentley continental gt.
 • Svt partiledardebatt 2018.
 • Liberalerna röster.
 • Bergshundar.
 • Varför luktar avföring illa.
 • Medeltidsveckan 2018 visby.
 • Kennzeichen verfügbarkeit.
 • Nicky ricky dicky & dawn season 4.
 • Geneva klocka silver.
 • Umsatzsteuervoranmeldung 2017 online ausfüllen.
 • Självhushållning på djupadal recension.
 • Seiko service stockholm.
 • Welche vereine gibt es in bielefeld.
 • Gå kurs under sjukskrivning.
 • Särskild adressändring.
 • Vargtänder häst kostnad.
 • Bästa löparskorna 2017 herr.
 • Delice france.
 • Medicheck kostnad.
 • Certification sap.
 • Listersläkten.
 • Värsta schlagern.
 • Jonas eriksson vm.
 • Jourhavande kompis chatt.
 • Hjärnkontoret våra sinnen.
 • Länstrafiken norrbotten priser.
 • Stefan raab frau.
 • Terrestra miljöer.
 • Buthler öhrlund nästa bok.
 • Stora hästbloggar.
 • Gsmarena s8.
 • Vad är vinsttak.
 • Elin krantz skador.