Home

Gebeurtenissen na balansdatum brand

1 januari 2017 was er een grote brand waardoor voorraad waardeloos werd (1.200.000) Wat moeten doen met dit gegeven die na balans datum gedaan. Verwerk je het op het balans? Werpt het nagekomen nieuws een nieuw licht op het vermogen en/of het resultaat per balansdatum? o Hoeft niet te worden opgenomen in balans. Balansdatum is 31-12-2016 Gebeurtenissen na balansdatum kunnen van belang zijn voor de cijfers over de periode, mits deze betrekking hebben op die periode. Perioden bij gebeurtenissen na balansdatum Aangezien de jaarrekening in de meeste gevallen niet direct op 1 januari wordt opgesteld, is er nog een grote periode na balansdatum waarin nog zaken aan het licht kunnen komen 2. Financiële overzichten kunnen beïnvloed worden door bepaalde gebeurtenissen die zich voordoen na de datum van de verslagperiode International Accounting Standard(IAS) 10, Gebeurtenissen na balansdatum, gaat bijvoorbeeld over de wijze waarop in financiële overzichten zowel gunstige als ongunstige gebeurtenissen worden behandeld die zich voordoen tussen de datum van de financiële.

Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): http://www.loc.gov/mods/v3 (external link) ; http://dare. Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): http://repository.uvt.nl/id/ir... (external link

PDF | On May 1, 1981, F. Graafstal published GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat DANS is an institute of KNAW and NWO. Driven by data. Go to page top Go back to contents Go back to site navigatio Gebeurtenissen na balansdatum In december 2019 hoorden wij over de eerste patiënten met Covid-19, vooral in China. Dit heeft zich tot nu toe, maart 2020, ontwikkeld als een gebeurtenis die veel ondernemingen gaat raken. De gevolgen van Covid-1

Gebeurtenis na balans datum en bijzondere

 1. Gebeurtenissen die blijken na balansdatum en die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum dienen niet in de jaarrekening te worden verwerkt, tenzij deze een grote betekenis voor de rechtspersoon hebben omdat de continuïteitsveronderstelling vervalt en de jaarrekening wordt opgesteld uitgaande va
 2. Als die gebeurtenissen na balansdatum informatie geven over de waardering van activa- of passivabestanddelen zoals ze na de afsluitingsdatum bestaan, dan moet u daarvan enkel melding maken in de toelichting en dat enkel wanneer de impact materieel is. U moet die gebeurtenissen dan ook vermelden in het jaarverslag
 3. Gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum. Van belang is of deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden voor of na de datum van opmaken van de jaarrekening en voor of na het vaststellen van de jaarrekening
 4. TY - JOUR. T1 - Gebeurtenissen na balansdatum. AU - Vergoossen, R.G.A. PY - 2009/3/24. Y1 - 2009/3/24. M3 - Article. SP - 14. EP - 14. JO - Het Financieele dagbla

Een overzicht van de gebeurtenissen na de brand bij 't Steel Gebeurtenissen na balansdatum omvatten alle gebeurtenissen die plaatsvinden in de periode tot de datum waarop de jaarrekening is goedgekeurd voor publicatie, zelfs indien deze gebeurtenissen plaatsvinden na de publicatie van een winstaankondiging of andere geselecteerde financiële informatie Drie categorieën. De CBN (advies 2018/08 van 09.05.2018) verdeelt de gebeurtenissen na de afsluitingsdatum van het boekjaar in drie categorieën. De eerste twee categorieën omvatten gebeurtenissen die plaatsvinden na de balansdatum, maar vóór de vaststelling van de jaarrekening door het bestuursorgaan (raad van bestuur, bestuurder(s), zaakvoerder(s))

Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 55(5/6): 324-333 doi: 10.5117/mab.55.16986 Published: 01 May 198 Hypefury has allowed me to achieve more with my twitter personal brand in less time. more tweets, and more followers. Despite still being in beta it already has more features than its competitors. The evergreen tweet queue is really good as it keeps the content. Contextual translation of na balansdatum into English. Human translations with examples: subsequent event, subsequent events Contextual translation of balansdatum into English. Human translations with examples: closing entries, accounting date, subsequent event, balance sheet day Op de balansdatum, zijnde 31 december 20X1, neemt de entiteit geen verplichting op voor dividenden die na de balansdatum werden voorgesteld of gedeclareerd. At the balance sheet date, 31 December 20X1, the entity does not recognise a liability for dividends proposed or declared after the balance sheet date

Gebeurtenissen na balansdatum in de jaarrekenin

 1. Gebeurtenissen na balansdatum Book title Handboek accountancy. - Suppl. 36 Pages (from-to) B 1.1218-1-B 1.1218-16 Publisher Deventer: Kluwer Document type Chapter Faculty Faculty of Economics and Business (FEB) Institute Amsterdam Business School Research Institute (ABS-RI) Language Dutc
 2. IAS 10, Gebeurtenissen na balansdatum, vervangt de delen van IAS 10, Voorwaardelijke gebeurtenissen en gebeurtenissen na balansdatum, die nog niet zijn vervangen door IAS 37, Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa. De nieuwe standaard brengt de volgende beperkte wijzigingen aan
 3. Verwerking van gebeurtenissen na balansdatum in het jaarrapport. P.R.M. Vervaat. Erasmus Universiteit, 1991 - 144 pages. 0 Reviews. What people are saying - Write a review. We haven't found any reviews in the usual places. Bibliographic information. Title: Verwerking van gebeurtenissen na balansdatum in het jaarrapport
 4. gen met een boekjaar dat niet gelijk opgaat met een kalenderjaar geldt uiteraard dat de impact van Covid-19 hoe dan ook zal moeten worden meegenomen in de opstelling van de jaarrekening en het bestuursverslag
 5. Na de brand...: evaluatie van de gebeurtenissen in Roermond op, en na 12 juli 2002: Contributors: Menno Joost Duin, COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement: Publisher: Kluwer, 2003: ISBN: 9013006140, 9789013006148: Length: 103 pages : Export Citation: BiBTeX EndNote RefMa
 6. Deze gebeurtenissen geven geen aanleiding tot een aanpassing van de balans of de resultatenrekening van het afgesloten boekjaar, maar indien ze van materieel belang zijn, tot een vermelding van hun aard en financiële gevolgen in de toelichting van het volledig model onder Aard en financiële gevolgen van materiële gebeurtenissen die zich na balansdatum hebben voorgedaan en die niet in de.

560 Gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiod

 1. (IAS) 10, Gebeurtenissen na balansdatum, gaat bijvoorbeeld over de wijze waarop in financiële overzichten zowel gunstige als ongunstige gebeurtenissen worden behandeld die zich voordoen tussen de datum van de financiële overzichten (in de IAS aangeduid als de balansdatum) en d
 2. Standaard 560 'Gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode' is hierbij van toepassing. Voordat we nader ingaan op Standaard 560 wordt aandacht besteed aan het begrip gebeurtenissen na balansdatum, zoals dat voorkomt in de wetgeving (Titel 9 BW2) en regelgeving op het gebied van externe verslaggeving (Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving)
 3. Title:gebeurtenissen na balansdatum jaarrekening - detenbacklo.tk. Detenbacklo.tk rapporto : L'indirizzo IP primario del sito è 195.20.43.107,ha ospitato il.
 4. g van de gebruikers van de jaarrekening beïnvloedt, dient d
 5. Regelgeving. Allereerst de regelgeving. RJk A4 en RJ 160 maken onderscheid tussen twee soorten gebeurtenissen na balansdatum. De ene soort zijn gebeurtenissen die nadere informatie geven over de situatie per balansdatum, de andere soort juist niet
 6. U kunt in de sectie 'Algemene toelichting' een alinea 'Gebeurtenissen na balansdatum' opnemen, maar u mag dat ook gewoon doen aan het eind van de jaarrekening. Na de specifieke toelichting op de balans en de specifieke toelichting op de resultatenrekening volgt dan eventueel een sectie 'Overige toelichtingen' o.i.d
 7. g gaat, ieder jaar dient toch weer de balans te worden opgemaakt. Dit keer aandacht voor een jaarrekeningpost, die niet altijd direct terug te vinden is op de balans: gebeurtenissen na balansdatum. H et nieuwe jaar is al weer ruim twee maanden aan de gang. Heel veel is reeds in gang gezet

gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en zijn derhalve niet in de jaarrekening over 2019 verwerkt. Door de uitbraak van het coronavirus en de ontstane coronacrisis zijn de resultaten van de rechtspersoon gedurende 2020 tot op heden gedaald ten opzichte van hetgeen was begroot Gebeurtenissen na balansdatum. De gevolgen van het coronavirus zullen in een jaarrekening worden behandeld als een gebeurtenis na balansdatum, die geen nadere informatie geeft over de feitelijke situatie op balansdatum. In beginsel zal dit niet verwerkt worden in de jaarrekening 2019,. Onder het kopje gebeurtenissen na balansdatum geef je aan dat de coronacrisis in 2020 gevolgen kan hebben voor de onderneming en dat daardoor twijfel ontstaat over het voortbestaan. Onder de algemene grondslagen worden de omstandigheden gemeld die ertoe hebben geleid dat er twijfel is ontstaan over het voortbestaan van de onderneming Get this from a library! Na de brand... : evaluatie van de gebeurtenissen in Roermond op, en na 12 juli 2002. [M J van Duin; COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.; et al In dit artikel gaan we in op een aantal praktijksituaties waarbij 'gebeurtenissen na balansdatum' relevant zijn. Bij de onderstaande praktijksituaties is telkens de vraag, in hoeverre zij nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum en daarom verwerkt dienen te worden in de jaarrekening

Gebeurtenissen na balansdatum - COR

De toelichting 'Gebeurtenissen na balansdatum vind je in het financieel verslag onderaan het tabblad 'Toelichting op de winst-en-verliesrekening'. SBR Inrichtingsstukken. In de SBR inrichtingsstukken voor micro rechtspersonen is geen veld beschikbaar waar de gebeurtenissen na balansdatum toegelicht kunnen worden 160 Gebeurtenissen na balansdatum. 160.1 Inleiding. 160.2 Verwerking. 160.3 (vervallen) 160.4 Toelichting, overige gegevens en bestuursverslag. 160 Bijlage 1 Verwerken gebeurtenissen na balansdatum Gebeurtenissen na balansdatum In het voorjaar van 2020 zijn wij geconfronteerd met de gevolgen van de wereldwijde coronapandemie (COVID-19). De gevolgen voor de gemeente zijn ingrijpend Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum die niet opgenomen werden in de tussentijdse jaarrekening: In juli 2015, kondigde Galapagos aan dat patiënten na 24 weken behandeling in de DARWIN 1 studie met de selectieve JAK1 remmer filgotinib verdere verbetering vertonen van de klachten en symptomen van reuma, zoals blijkt uit verbeterde ACR scores, DAS28(CRP) en andere scores In dat verband verwijzen naar het CBN-advies 2018/8 gebeurtenissen na afsluitdatum van het boekjaar van 9 mei 2018. De vennootschappen dienen zelf te beoordelen welke toelichtingen bij de jaarrekening gepast zijn om deze materiële gebeurtenissen na balansdatum getrouw weer te geven, met inbegrip van de inschatting van de aarde en de financiële impact indien dit vastgesteld kan worden

(Pdf) Gebeurtenissen Na Balansdatum

Gebeurtenissen die nadere onderbouwing verschaffen over omstandigheden die ontstonden na de datum van de financiële overzichten. Standaard 700 zet uiteen dat de datum van de controleverklaring de lezer informeert dat de accountant rekening heeft gehouden met de invloed van gebeurtenissen en transacties waarvan hij zich bewust wordt en die zich tot aan die datum hebben voorgedaan Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for Gebeurtenissen na balansdatum; Inleiding De gevolgen van de corona crisis zijn ook in de gemeente Arnhem buitengewoon ingrijpend. De maatschappelijke impact is zeer groot. In dit onderdeel van de jaarrekening wordt stil gestaan bij de relatie met de jaarrekening over 2019 Horze Equestrian Equestrian | Horze is the leading Equestrian brand offering horse tack, riding equipment and apparel to thousands of equestrian lovers all over the world

Express yourself with our cruelty-free, vegan cosmetics. Shop the full collection of artistry-inspired makeup to create your perfect look. Free US Shipping on orders over $50 | Free International Shipping on orders over $75. OUR HAUS. YOUR RULES De gebeurtenissen na balansdatum n.a.v. onderstaand voorbeeld: Een grote brand op nieuwjaarsdag (1 januari 2017) veroorzaakt bij een handelsonderneming in houten speeltoestellen grote schade aan de voorraad speeltoestellen. De voorraad van €1.200.000 moet als waardeloos worden afgeschreven Hoofdlijnen . Overzicht Hoofdlijnen; Bestuurlijke hoofdlijnen; Collegebeleid; Collegetargets; Financiële hoofdlijnen; Leeswijzer; Raadsbehandeling; Jaarverslag. cipe gebeurtenissen na balansdatum, die geen invloed heb-ben op de rapportage. Maar veel bedrijven stellen hun jaar-verslag pas iets later op; dan komt de vraag op wat de gevolgen van het virus zijn voor de continuïteit. En wat te doen met een organisatie die het boekjaar afsloot op 31 maart en gebeurtenissen die al hebben plaatsgevon

At 6:45 p.m., about five hours after the shooting, the Douglas County Sheriff's Office released a statement confirming that one of the nine who had been shot, an 18-year-old man, had died Gebeurtenissen na balansdatum. Verzelfstandiging Sportbedrijf Arnhem. Op 18 juli 2016 heeft de raad besloten in te stemmen met verzelfstandiging van het Sportbedrijf Arnhem per 1-1-2017. Het sportbedrijf heeft een eigen dynamiek en opereert in een dynamische omgeving van sport en bewegen met diverse concurrenten

44 Gebeurtenissen na balansdatum; 45 UCB-ondernemingen (volledig geconsolideerd) Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest. Op 10 oktober 2019 kondigde UCB aan dat het een fusieovereenkomst heeft aangegaan op grond waarvan UCB Ra Pharmaceuticals Inc. zal overnemen (NASDAQ: RARX, Ra Pharma) Na balansdatum zijn een aantal spelers, waaronder Justin Kluivert, getransfereerd. Met deze transfers is een positief resultaat vergoedingssommen gerealiseerd van EUR 15,1 miljoen. De spelers Dusan Tadic en Daley Blind zijn na balansdatum gecontracteerd. Hiervoor zijn investeringsverplichtingen aangegaan voor een bedrag van EUR 31,9 miljoen

Gebeurtenissen na balansdatum (2009) www

 1. Shop our huge range of craft supplies and exclusive themed & seasonal craft kits for children. Collect+ and Next Day delivery available in UK
 2. gen (volledig geconsolideerd) De UCB vestiging in Monheim, 'Creative Campus Monheim', werd verkocht aan de stad Monheim am Rhein. Het verkoopcontract werd getekend in november 2018 en de werkelijke overdracht van de site vond plaats op 1 februari 2019
 3. Rockets Professional BIO 0,20g BBs - 0,5kg. Long-awaited, high quality, precision Rockets BBs. Thanks to a special manufacturing process, Rockets are characteristic for their very tight cone of fire
 4. Yahoo Small Business provides tools and resources businesses need to succeed. Starting with a custom domain name we have over 400 TLD's, like .com, .info, .shop and more to help your business get the perfect web address. Next is your website, and we have a range of products from the easy self-service option with our Websites builder, hosting to allow you to build more custom websites using.
 5. Recepção na empresa Hotel Pousada Mantiqueira. Local Business. Recepção na empresa Refrigeração Dufrio. (Brand) RecerCom. Recesent voor de gebeurtenissen bij PSV. Sport. Receses Peanut Butter Cups. Local Business. Receseta rápida. Just For Fun. Recesia. Album
 6. 1987 28 of 82 aboard Continental Airlines DC-9, die in crash at Denver; 1987 Carla Beurskens runs Dutch female record marathon (2:26:34); 1987 Leile McBridge (Denver), crowned Miss Black America; 1987 NY Giant Raul Allegre kicks 2, 50 or more yard field goals in a game; 1987 USSR performs nuclear test at Eastern Kazakh/Semipalitinsk USSR; 1987 Brazilian Williams driver Nelson Piquet retires.

Gebeurtenissen na balansdatum: wanneer en hoe opnemen in

UMAREX is the world's largest manufacturer of over-the-counter firearm replicas and the largest importer of air guns in Europe. Founded in 1972, the mid-sized company is now run by the second generation of the two founding families Gebeurtenissen na balansdatum. De NBA en RJ zien de gevolgen van het coronavirus als gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie verschaffen over de feitelijke situatie per balansdatum, maar over omstandigheden die ontstaan zijn na de datum van de jaarrekening. Uiteraard kan dat anders zijn voor boekjaren die eindigen na 31.

Gebeurtenissen na balansdatum in de samenstelpraktijk

Gebeurtenissen na balansdatum. In Richtlijn 160 'Gebeurtenissen na balansdatum' zijn bepalingen opgenomen voor de behandeling van gebeurtenissen na balansdatum die wel of geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum (alinea's 201 tot en met 207) Aanleiding De gebeurtenissen na balansdatum roepen zowel bij de opstellers van de jaarrekening als bij het management vaak onduidelijkheden op. Worden gebeurtenissen na balansdatum verwerkt in de jaarrekening? Wanneer wel, wanneer niet? En als ik het wel moet verwerken, op welke manier dan? Richtlijnen Na 10 jaar heeft de Commissie BBV de notitie 'gebeurtenissen na balansdatum' geactualiseerd. Een accountant moet de volgende gebeurtenissen na balansdatum beoordelen en aangeven op welke wijze deze gebeurtenissen in het jaarrapport moeten worden verwerkt op basis van BW Titel 9 en/of de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Pas BW Titel 9 (denk ook aan art. 2:387 lid 3) en RJ 160 toe

Gebeurtenissen na balansdatum — Maastricht Universit

Community news. SSBSS2019, The 6th International Synthetic & Systems Biology Summer School will take place 22-26 July 2019 at the Scuola Normale Superiore Pisa - Tuscany, Italy (DEADLINE FOR APPLICATIONS: March 31, 2019.) Essex Synthetic Biology School (ESBS 2018), July 2-6, 2018.University of Essex, Colchester, UK. EXTENDED ABSTRACT AND TALK DEADLINE: 20/05/2018 The home of London Fashion Week Digital, Explore tells the story of London's individuals and businesses, rich in creativity and culture. The Explore section is made up of content created by BFC, the designers and a number of brand partners, media and retailers

TVEllef: De week van de brand - YouTub

gebeurtenissen na balansdatum - Translation into English

Gebeurtenissen na balansdatum. Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend. Opties. Mijn Boekwerk. materialul si culoarea sunt combinate din procesul de productie; rezistenta excelenta a culorilor proprietati sporite de auto-curatare acoperis cu o culoare uniform

Jaarrekening: hoe gebeurtenissen na balansdatum verwerken

Gebeurtenissen na balansdatum Jumbo Supermarkten B.V. en HEMA B.V. hebben eind 2019 overeenstemming bereikt over plannen voor commerciële samenwerking in Nederland en België. Onderdeel van deze overeenkomst is dat Jumbo vanaf 2020 gefaseerd de huurcontracten zal overnemen van 17 HEMA winkels Email address Password. Forgot your password Er zijn in 2018 geen gebeurtenissen na de balansdatum. Balans en de toelichting; Waarderingsgrondslagen; Balans; Toelichting Balan

Gebeurtenissen Na Balansdatum

9. Gebeurtenissen na balansdatum Corona virus. Inleiding. In deze paragraaf wordt met de huidige kennis zo goed mogelijk inzicht gegeven in de mogelijke gevolgen van het coronavirus op de gemeentelijke financiën van Enschede Gebeurtenissen na balansdatum; 2.15 Gebeurtenissen na balansdatum Overname Sociale Bank Centraal Gelderland. Per 1 januari 2018 is de Sociale Bank Centraal Gelderland (SBCG) overgenomen door de Kredietbank Nederland (KBNL). Overgegaan zijn de kredietportefeuille en de vooruitontvangen bedragen hierop Gebeurtenissen na balansdatum . Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum dan wel van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening. Ondertekening van de jaarrekening Wienerberger je proizvođač vrhunskih sistemskih rešenja kao što su Porotherm opeka (cigla), Terca fasadna opeka i Tondach glineni crep Gebeurtenissen na balansdatum. Verklaring over de jaarrekening 2015 en assurance-rapport betreffende de in het jaarverslag 2015 opgenomen Strategische Key. Gebeurtenissen na balansdatum; betekent dit dat de aankoop van AEF B.V. en de verkoop van Endinet worden verantwoord in de jaarrekening 2015 als gebeurtenis na

Hypefury - Twitter Thread Schedule

Gebeurtenissen na balansdatum. Per datum van opmaak van de jaarrekening hebben er geen significante gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden welke additionele toelichting in de jaarrekening vereisen Kamp, B & Kuijl, J 2004, Gebeurtenissen na balansdatum. in RG Bosman, JB Backhuijs & C Camfermann (eds), Het Jaar 2003 Verslagen. Nivra Geschriften, no. 74, Kluwer. Gebeurtenissen na balansdatum. Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, die aanleiding geven tot het wijzigen van de jaarrekening

Na balansdatum in English with contextual example

Bij het opmaken van de jaarrekening is er sprake van gebeurtenissen na balansdatum die op grond van het BBV moeten worden verwerkt en/of toegelicht in de jaarrekening. Marinierskazerne. Op 14 februari 2020 heeft het Kabinet een tweetal voorgenomen én aan elkaar gekoppelde besluiten genomen,. Gebeurtenissen na balansdatum; COVID-19 Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de Jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze Begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen Gebeurtenissen na balansdatum. Home; Jaarrekening 2017; Balans; Gebeurtenissen na balansdatum; Gebeurtenissen na balansdatum. Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend. Balans; Immateriële vaste activa; Materiële vaste activa; Financiële vaste activa; Voorraden; Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Wat met gebeurtenissen na balansdatum ? Wat met gebeurtenissen na balansdatum ? Auteur(s): Stefaan Van Crombrugge: Editie: 1601 p. 8: Publicatiedatum: 27 februari 2019: Rechtbank/Hof: Bergen: Wetboek: W.I.B. 92: Artikel: 48: Enkel abonnees op Fiscoloog hebben toegang tot de.

Video: Balansdatum in English with contextual example

Deze e-learning gebeurtenissen na balansdatum richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode bij de controle van financiële overzichten. Van partner tot assistent-accountant. COS 56 25 Gebeurtenissen na balansdatum . Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum dan wel van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening. Ondertekening van de jaarrekening Na de balansdatum van 30 december 2018 hebben geen belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden, die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum en die verwerking en/of toelichting in de jaarrekening 2018 behoeven 7.7 Gebeurtenissen na balansdatum..162 8. Financiële verantwoording 2018 Volo pensioen kring Solo.. 163 8.1 Balans per 31 december 2018..163 8.2 Staat van baten en lasten over 2018 kring Solo.....164 8.3 Kasstroomoverzicht kring Solo. Recepty ze špajsky aneb život na statku. Personal Blog. Recepty ze šumavské vesnice. Kitchen/Cooking. Recepty zo Zemplína. Recesent voor de gebeurtenissen bij PSV. Sport. Receses Peanut Butter Cups. Local Business. Receseta rápida. Just For Fun. Recesia. Album. (Brand) Recession Rags. Company. Recession Resumes. Professional.

 • Amazon rezensionen belohnung.
 • Lhasa apso shih tzu.
 • Single party niederösterreich.
 • Brecht på svenska.
 • Ulf strömberg jönköping.
 • Valresultat usa 2016 antal röster.
 • Whatsapp web app.
 • Asperger diagnose im erwachsenenalter.
 • Sänggavel med förvaring 140.
 • Vad är vagnskadegaranti.
 • Sims 4 mods clothes.
 • Svd junior prenumeration.
 • Jensens bøfhus menu kalorier.
 • Madagascar characters.
 • Promovendum autoverzekering.
 • Djurskyddet ådalen.
 • Zum österreicher vilsbiburg.
 • Südkurier stockach traueranzeigen.
 • Kalasa ikea.
 • Religion religiosität spiritualität.
 • Neurointensiven sahlgrenska.
 • Paris dom plats.
 • Pts cookies.
 • Colorista balayage.
 • Amtsblatt lehesten.
 • Krim advokater.
 • Hur fungerar stavar och tappar.
 • Messi tröja barn.
 • Snälla, snälla.
 • Knöl tandköttet.
 • Dominus sadel.
 • Socialism vs kommunism.
 • Flea market tallinn.
 • Betongimpregnering.
 • Mellanstor hund som inte fäller.
 • Bohusläningen förmåner.
 • Donburi recept.
 • Hyra stuga upplands bro.
 • Tricktails kennel.
 • Lettlands premiärminister.
 • Mia ajvide barn.